เรื่องล่าสุด

ปิ๊กคืนถิ่น

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

โพธิเจดีย์ & ลูกดินปฐมกัปป์

ไปดูหน้าวัด ไม่ต้องไปดูไกล

พระปางเปิดโลก…(หรือปางเสด็จจากดาวดึงส์) พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก

จันทรคราสพิมพ์ใหญ่…โบราณ รุ่นแรก

ปิดตาพิมพ์เล็ก หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ปิดตาจันทรคราสสีทอง พิมพ์เล็ก

อรหันต์ถือดวงแก้ว

พิทักษ์โลก

ปิดตาจันทรคราส…พิมพ์หล่อโบราณ

ตะกรุดโทนยุคแรก

รูปถ่ายหลวงปู่ทองทิพย์​ พุทธปัญโญ

ความทรงจำ

อุปฐากยุคแรกและโจรผู้กลับใจ

มีภาพข้าก็ไม่อดหรอกว๊ะ

ในชีวิตมีอะไรที่น่าภาคภูมิใจบ้าง โดย หลวงตาอู๋

พระเครื่อง พระครูเทพโลกอุดร

พระนั่งเมืองเนื้อวัชรธาตุ

การบูชาและพิธีเรียกเหล็กไหลหลวงปู่หวล วัดพุทไธศวรรย์

ปกิณกะธรรมจากหลวงป๋าเรื่อง “สมบัติจักรพรรดิ”

เหรียญสมบัติจักรพรรดิรัตนะ ๗ พระอาจารย์วิริยังกุโร

อนาคตเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

จันทรคราสพิมพ์ใหญ่…โบราณ รุ่นแรก

พระพญาเหล็กยุคแรก ของหลวงป๋า จะไม่มียันต์พุฒซ้อน

พระพุทธเจ้าพระองค์แรก พระติกขะคัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า