About

ขอขอบคุณผู้ที่เผยแพร่มาก่อนทุกๆท่านครับ
จุดประสงค์การทำเว็บเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังๆที่รักวัดหลวงพ่อสดได้ศึกษาครับ
เว็บไร้ Ads ครับ ทำด้วยใจ ช้านิดครับ ใช้โฮสราคาถูกครับ