Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

พระอินทร์บอกคาถารักษาตาให้หายบอด

สมัยก่อนหลวงปู่ตาบอดอยู่5…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

แก้วตาปลา

ในวัดแห่งหนึ่งมีเณรกับหลว…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

จากคำบอกหลวงปู่นะครับ

จากคำบอกหลวงปู่นะครับ ตอน…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ตอน เดินทางจากร้อยเอ็ดไปกราบพระธาตุพนม

สมัยก่อนป่ายังอุดมสมบูรณ์…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

นิทานเรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานถามทางไปกรุงลงกา

ฟังเป็นนิทานนะครับเพราะเร…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

งูเห่า

ในวัดหลวงปู่จะมีงูเห่า มี…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

หลวงเดช

นับย้อนหลังจากนี้ไปร้อยก่…

Continue Reading
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

หลวงปู่หมุน ตอน 16 ฆราวาสสายปู่ดู่ นั่งไปพบเรื่องแปลกที่วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี

Continue Reading
Posted in ข้อมูลประชาสัมพันธ์ หลวงป๋า

รายการวิถีไทย วิถีพุทธ ตอน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

ธรรมกายดับเพราะใบ้หวย

เคยมีพระมาปฏิบัติธรรมที่น…

Continue Reading