พระพุทธเจ้าพระองค์แรก พระติกขะคัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระยอดฉัตร วัดหลวงพ่อสด

พระคาถา พระอาการวัตตาสูตร

ขายพระบาปไหม ‘ถ้าบาป ข้าต้องบาปแน่ เพราะข้าขายพระเต็มศาลา’ : คำสอน ‘หลวงปู่ดู่’

เป็น​ที่มาของพระประจำตัว

เล่าประสบการณ์พระของขวัญ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

คำอธิฐาน หลวงป๋า

การสร้างพระปฐมบรมศาสดา (หลวงพ่อองค์ต้น) โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 10 ธ.ค. 2559

ช่วงนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

หลวงปู่คำสี (ทองทิพย์) รัตนโคตร

ปืนยิงไม่ออก พระพุทธชัยมงคล รุ่นมหามงคลเศรษฐี

รุ่นที่หลวงป๋าภูมิใจ

รุ่น”พระแม่ธรณี” หลวงปู่หงษ์ หลวงป๋า

ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

“ อานุภาพพิเศษ ” ของ … วิชชาธรรมกาย

คำอธิษฐานพุทธภูมิหลวงป๋า

ว่าจะไม่เขียนแล้วแต่ก็อดเขียนถึงไม่ได้ โดย หลวงตาอู๋

ทำไมมงคลวัตถุที่สำเร็จด้วยวิชชาธรรมกายชั้นสูงจึงสามารถกันผลกระทบที่เกิดจากคราสได้ ?

นั่งดูดวงแก้วแล้วจะติดนิมิตหรือ

ผมจำได้แม่นเลย เรื่องความโง่ของตัวเอง

พระหายไปแล้ว !!! ท่านมาอยู่บนหมอนแล้ว

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระอาจารย์ผู้อยู่เหนือเศียรเกล้า

เปรตญาติมาขอส่วนบุญอีกแล้ว โดย หลวงตาอู๋

อาถรรพ์ของธาตุกายสิทธิ์

“ญานทิพย์” ของหลวงปู่หงษ์

กิจของมหาโพธิสัตว์ทั้งสามนี้ เป็นส่วนที่จะทําให้การสังคายนาครั้งที่ ๕ เต็มบริบูรณ์ อันจะมีผลให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ครบ ๕,๐๐๐ ปี

สาเหตุของความฝัน 4 ประการตามหลักธรรมะ

คดขนุน วัดหลวงพ่อสด

การเกิดหรือกําเนิดของพระธาตุกายสิทธิ์เทพประทาน พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” หรือ “พระพุทธชัยมงคล”และ “กําไลสิทธิโชค”

คาถาหลวงปู่หงษ์ คาถาต่างๆ

พระสวมแหวน

หลวงพ่อเคยสอนว่า ……การเดินวิชชาที่ส่วนสมถะ ที่ไม่ก้าวหน้า ~ไปไม่ถึงไหน ? เดินหน้า ถอยหลัง. อยู่อย่างนั้น ไม่พัฒนา