พระพุทธสุมงคล พระตระกูลวัดปากน้ำ

Surasit Jaisai

ผู้ดูแล  · 5 ชม.  · พระพุทธสุมงคล พระตระกูลวัดปากน้ำ ด้านหลังปราสาททำวิชชา สร้าง ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ โดยมอบถวายให้ วัดเทพมุนี จ.เพชรบูรณ์ ทั้งหมด พระรุ่นนี้ได้ผ่านการทำวิชชาและอธิษฐานจิตโดย พระราชพรหมเถร(วีระ คณุตฺตโม) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำ , พระเทพญาณมงคล(หลวงป๋า) ปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามและคณะผู้ทรงคุณวิชชาต่างๆ อธิษฐานจิตพร้อมกันกับพระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล ปี ๒๕๕๕ และอีกหลายครั้ง มวลสารหลักผงพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑-๒-๓ ที่ตกทอดสืบต่อกันมา (ประมาณครึ่งกระปุกชา) เจตนาสร้างอันบริสุทธิ์ จึงเป็นที่ระลึกในบุญอันดียิ่งพระในภาพนี้เป็นของคุณอังกูร อนันตบุรี

Surasit Jaisaiพระของขวัญวัดหลวงพ่อสด

ผู้ดูแล  · 17 สิงหาคม 2021  ·

พระผงของขวัญ วัดเทพมุนี จ.เพชรบูรณ์*

#ด้านหน้า

พระพุทธสุมงคล ซุ้มเรือนแก้ว (หลวงป๋าออกแบบร่วมกับพระมหาวรรณพงศ์)

#ด้านหลัง

ปราสาททำวิชชา หลวงพ่อวัดปากน้ำ

#มวลสารหลัก

๑.ผงพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ ๒ ๓ ที่ชำรุด ครึ่งกระปุกชาเมืองนอก (ประมาณครึ่งลิตร)

๒.เกศาหลวงพ่อวัดปากน้ำ

๓.ผงพระหลวงปู่อ่อน เนอญฺญา วัดหนองไผ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (พระเกจิอาจารย์ ที่หลวงพ่อเดิม ยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านเมตตา)

#พุทธาภิเษก ๒ ปี

ร่วมพิธีเดียวกับพระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล ปี ๒๕๕๕

๑.พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ประธานสงฆ์

๒.พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

๓.พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) วัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

๔. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

๕. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว บางไทร จ.อยุธยา

๖. พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม บางบาล อยุธยา

๗. พระครูสิริโพธิรักษ์ (หลวงพ่อยวง) วัดโพธิ์ศรี ปากท่อ จ.ราชบุรี

๘.พระมหาภัทระ วิริยงฺกุโร วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

๙.พระครูสังฆรักษ์ธนกร กมโล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

๑๐.พระมหาวรรณพงศ์ วณฺณวํโส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

ฯลฯ

*ดำเนินการสร้างโดยหลวงพ่อพระมหาวรรณพงศ์ วณฺณวํโส ขณะดำรงพระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

พิธีหล่อพระจักรพรรดิชัยมงคล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2079890172060776&id=100001194410997

แชร์เลย

Comments

comments

Share: