สร้างรูปเหมือนพระราชพรหมเถร 2566

หลวงพี่ โจ้ อยู่กับ วิมังสา อิสะวาสุ และคนอื่นๆ อีก 56 คน

31 มกราคม เวลา 11:08 น.  ·

น้อมรำลึกชาตกาล

เททองหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ที่เคารพยิ่ง

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)

ผู้สืบต่อวิชชาวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า จากพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ สืบมาจนถึงเราทุกวันนี้

🙏

🔸ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมเถร ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน 5 องค์

🔸ด้วยศรัทธาจากคณะศิษย์ นำโดยพระมหาสรวิศิษฏ์ กิตฺติชญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเทพมุนี อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ มีดำริที่จะสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมเถร เพื่อ ประดิษฐานภายในวัดเทพมุนี ศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวได้มีศรัทธาร่วมบุญเป็นจำนวนเกินกว่าที่ตั้งเจตนาไว้ ทางวัดเทพมุนีจึงมีความประสงค์ที่จะเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อพระราชพรหมเถร ออกไปยังศิษยานุศิษย์ในสายบุญของท่าน จึงนำมาสู่เจตนาที่จะสร้างเพิ่มเป็นองค์ที่ 2 ถวายแด่วัดป่ามงคลธรรม อ.สีคิ้ว และองค์ที่ 3 ถวายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อประดิษฐานใน”วิหารกลางน้ำ” วัดหลวงพ่อสดฯ

แม้กระนั้นศรัทธาของคณะศิษย์อย่างหลั่งไหลมีต่อเนื่องในหมู่คณะศิษย์ที่ประสงค์จะสร้างถวาย ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ทางคณะศิษย์จึงได้เข้ากราบเรียนพระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ขออนุญาตถวายรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมเถร เพื่อประดิษฐานในที่อันสมควร

เมื่อพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีทราบเจตนาในครั้งนี้ ได้อนุโมทนาและเมตตายินดีตอบรับศรัทธาของคณะเราและจะนำรูปเหมือนหลวงพ่อ ประดิษฐานไว้บน”ชั้น 3 พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล” และยังมีดำริต่ออีกว่า ในอนาคตจะย้ายมาประดิษฐาน ณ ตึกบวรเทพมุนี(กุฏิเดิมของหลวงพ่อพระราชพรหมเถร) ทางคณะศิษย์จึงขอโอกาสกราบขออนุญาตขอสร้างองค์ที่ 5 ถวายไว้ในกุฏิเดิมของหลวงพ่อ เพื่อจะไม่ต้องย้ายองค์บนพระมหาเจดีย์ลงมา ซึ่งพระเดชพระคุณท่านมีเมตตาอนุญาตามที่คณะเราขออนุญาต

ทั้งหมดนี้ถือเป็นโอกาสบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่หมู่ศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราขพรหมเถรจะได้ร่วมบูชาครูบาอาจารย์ที่เคารพยิ่งในวันคล้ายวันชาตกาลของหลวงพ่อพระราชพรหมเถร 16กุมภาพันธ์2566นี้

👉👉งานบุญครั้งนี้นี้ใช้ปัจจัยจัดสร้างตลอดโครงการ มากกว่า 600,000 บาท

ประกอบด้วยค่าปั้นหุ่นรูปเหมือน “ค่าถอดพิมพ์” และขึ้นพิมพ์แบบเททองจำนวน 5 องค์

📍ในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าพิธีการและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ตามสมควรในงาน

📍และหากมียอดปัจจัยร่วมบุญเกินจากรายการใช้จ่ายในงานครั้งนี้ จะนำจะนำถวายวัดเทพมุนี เพื่อสมทบในการสร้างอุโบสถต่อไป

จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างกองบุญละ 10,000 บาท

ทางคณะจึงได้จัดตั้งกองบุญจัดสร้างจำนวน 60 กองบุญ เพื่อรวบรวมกำลังทรัพย์ในการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาก็ขออนุโมทนาด้วยทุกท่าน ท่าน

สามารถร่วมบุญได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงเทพ

วัดเทพมุนี

373-0-86991-8

กำหนดเททองในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น

โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

เป็นประธานเททอง

พร้อมด้วยพระวิปัสสนาจารย์และแม่ชีผู้เจริญวิชชาร่วมในพิธีอีกจำนวนหนึ่ง

ณ โรงหล่อ บ้านเพิ่มพูลปฏิมา

https://maps.app.goo.gl/a89iKKGZ3VXiaxRu9

หากเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วมีปัจจัยเหลือ จะได้นำปัจจัยนี้ถวายบำรุงพระศาสนาตามที่คณะศิษย์เห็นสมควรต่อไป

ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่พวกเราจะได้ร่วมสร้างรูปเหมือนบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่ประดิษฐานในที่สำคัญอันสมควรตามกาลแห่งบุญ

ปูชา จะ ปูชะนียา นัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นอุดมมงคล

หลวงพี่ โจ้1 วัน  ·

🔸รายการนี้เพื่อศิษยานุศิษย์

สั่งจองพร้อมโอนปัจจัยบูชา

รูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมเถร

(เนื้อชนวนในพิธี)

ขนาด 9 นิ้วสั่งจอง 3,500 บาท

ขนาด 5 นิ้วสั่งจอง 2,000 บาท

บัญชีธนาคารกรุงเทพ

วัดเทพมุนี

373-0-86991-8

📍กำหนดเวลาสั่งจอง 1 สัปดาห์

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ก.พ.66

(*)รูปตัวอย่างที่เห็น เป็นงานปริ้น แม่พิมพ์ 3D

(*)ราคาสั่งจองนี้เป็นราคาต้นทุนที่ทางคณะจัดสร้างมีเจตนาอยากเผยแพร่ธรรมให้รูปเหมือนหลวงพ่อไปถึงศิษยานุศิษย์ที่ศรัทธา

(*)เมื่อโอนปัจจัยแล้วกรุณาส่งสลิปพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

แชร์เลย

Comments

comments

Share: