เพจวัดหลวงพ่อสดฯ

6 hours ago

วัดหลวงพ่อสดฯ

พระธรรมเทศนา วัดธรรมสวนะ วันที่ 23สิงหาคม 2562 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ... See MoreSee Less

View on Facebook

11 hours ago

วัดหลวงพ่อสดฯ
View on Facebook

คำสอนหลวงป๋า-จิตใจที่เป็นบุญกุศล ... See MoreSee Less

View on Facebook

ถ่ายทอดสด พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ... See MoreSee Less

View on Facebook

20 hours ago

วัดหลวงพ่อสดฯ

ขอเชิญร่วมเข้าไปไลน กลุ่มวัดเพื่อพูดคุยสาระธรรมและกิจกรรมต่างๆของทางวัด คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "คนรักวัดหลวงพ่อสดฯ" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
line.me/ti/g2/l-y6fci8mkzo9L8Rl26omw
... See MoreSee Less

View on Facebook

ประกาศอนุโมทนาบุญผู้ร่วมทำบุญ
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

วัดหลวงพ่อสดฯ

#แก้ไขวัน
🙏#บุญใหญ่🙏
🔴#พิธีเททองหล่อพระจักรพรรดิชัยมงคล
✨วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๒๙ .น

ซึ่งจะนำมาประดิษฐานไว้ที่ ชั้น ๓ ของพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
มีผู้นำบุญโดย คุณกรกช จิตติพล
โดยผ่านมติที่ประชุมของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดยมี พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล เป็นประธาน

👉มีรายการให้ร่วมทำบุญวัสดุที่ใช่เททองหล่อพระดังนี้
๑.ทองสำริด ทำบุญแท่งละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.ทองเหลือง ทำบุญแท่งละ ๑,๐๐๐ บาท
๓.ทองเหลือง (เล็ก) ทำบุญแท่งละ ๕๐๐ บาท
เขียนชื่อ วันเดือนปีเกิด คำอธิฐานลงบน แท่งทองที่จะไปหล่อสำเร็จเป็นองค์พระ (จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้)
ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ไม่สะดวกมาวัดสามารถโอนเงินมาทำบุญได้
เจ้าหน้าที่จะเขียนชื่อ ลงในวัสดุให้เรียบร้อย
โอนทำบุญ ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 422–0–31266–6
"วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม"
รับใบอนุโมทนาและพระของขวัญ
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Lineid: info.wat06
*สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-595-5162

#หมายเหตุ
👉ท่านใดที่จะนำ ทอง เงิน นาก นำมาร่วมหล่อ นำไปไว้ที่พานที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ ไม่อนุญาติให้นำวัสดุอื่นนอกจากนี้นำไปร่วมหล่อ และห้ามนำองค์พระหรือเหรียญไปร่วมหล่อ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดๆก็ตาม

✨✨✨ขอนำปกิณกะธรรม #พระจักรพรรดิ
โดยพระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
ปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ให้ได้อ่านกัน

👉กลางของกลางกาย กลางของกลางธาตุธรรมแต่ละกายสุดหยาบสุดละเอียดนั้นมีจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง จักรพรรดินั้นประกอบด้วยรัตนะเจ็ดมีจักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ดวงแก้วหรือแก้วมณี อยู่ตรงศูนย์กลางของกายทุกกายของสัตว์โลก และถ้าชุมนุมกันเป็นหน่วยหรือองค์เดียวกันอย่างเช่นวัดหลวงพ่อสดฯ หรือวัดไหนๆ รวมกันก็มีจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงโดยส่วนรวม ของแต่ละองค์กร-แต่ละชุมชน-ไปจนถึงของประเทศชาติ-ไปจนถึงของโลก จักรพรรดิรวมของกามภพก็มีประจำ รูปภพก็มีประจำ อรูปภพก็มีประจำ

ภาคผู้เลี้ยงนั้นก็เป็นสามฝ่าย เป็นทั้งกุสลาธัมมา,อกุสลาธัมมา,อัพยากะตาธัมมา และในสามฝ่ายนี้แย่งกันทำหน้าที่ เหมือนสามคนเล่นเก้าอี้ดนตรี ถ้าคนหนึ่งนั่ง อีกสองคนก็ไม่ได้นั่ง ภาคผู้เลี้ยงนี้ให้ความอุดมสมบูรณ์ และมีทั้งคุณและโทษตามลักษณะของธาตุธรรมสามฝ่ายคือกุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา และอัพยากะตาธัมมา เมื่อจิตละเอียดแล้วเห็นอยู่ในกลางธรรมกายนั่น
#พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ฝ่ายธรรม #แต่จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงเป็นใหญ่ฝ่ายสมบัติ
ถ้าฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทำบุญทำกุศลประทับไปมากเท่าไหร่ จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงก็เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นเป็นคุณธรรม คุณธรรมที่จะให้ผลเป็นทรัพย์ เช่นจากทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ศีลกุศลก็ป้องกันไม่ให้ทรัพย์วิบัติฉิบหาย ภาวนากุศลก็ช่วยให้เกิดปัญญาเห็นบาปบุญคุณโทษ ทานกุศลก็ช่วยให้ทรัพย์เจริญขึ้น คุณธรรมเหล่านี้แหละประมวลกันขึ้นเป็นภาคผู้เลี้ยงเรียกว่าจักรพรรดิ เป็นประธานของรัตนะเจ็ด

#จักรแก้ว มีอำนาสูงสุด
#นางแก้ว ช่วยให้เกิดความอบอุ่นช่วยประสานไมตรี
#ขุนพลแก้ว ช่วยให้การดำเนินงานมีคนช่วยเหลือ มีกำลังคนที่ดีๆ
#ขุนคลังแก้วหรือคฤหบดีแก้ว ช่วยหาเงินหาทอง
นี่สุดละเอียดมีอยู่ที่ตัวแล้วมีผลมาสู่ส่วนหยาบ บริสุทธิ์ที่กาย วาจา ใจแล้ว ในร่างกายก็เอิบอาบผ่องใส กิริยาอาการที่ไปก็ดี ดำเนินชีวิตก็ดีฉันใดฉันนั้น มาจากสุดละเอียดที่บริสุทธิ์นำไปสู่ส่วนหยาบให้ดีตาม

ในยามที่โลกหรือจักรวาลว่างจากพระพุทธศาสนาก็จะมีจักรพรรดิตัวจริงกายเนื้อมาอุบัติขึ้น นั่นเขามีจักรพรรดิภายในที่มีอานุภาพมาก จักรแก้วนี่สามารถที่จะใช้ให้ไปปราบทวีปทั้งสี่ได้ แผ่อำนาจได้รอบจักรวาล นั่นอำนาจถึงเพียงนั้นจากภายในสู่ภายนอก ทรัพย์สมบัติก็ประมาณไม่ได้ สามารถใช้ได้มาก กำลังพลก็มาก ลูกหลานก็มากเป็นทั้งฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน ทั้งบู๊ทั้งบุ๋น ฝ่ายขุนคลังเพชรนิลจินดามาก บางทีมีแพะทองคำปรากฏ(เมณฑกเศรษฐี) นี่แค่มหาเศรษฐี ขุมเงินขุมทองปรากฏ นี่แหละสมบัติจักรพรรดิ มาจากของละเอียด ของละเอียดก็มาจากของหยาบคือคุณความดีที่เราทำไปจากการกระทำกุศลกรรมของเรามีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศลนั่นไปปรากฏเป็นธาตุธรรมละเอียดเป็นจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงเป็นใหญ่ในสมบัติ

ถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจักรพรรดิอยู่ ณ ภายใน มีเอง ที่นี้มีนี่ แต่ว่าบางทีเอามาใช้ไม่ได้ ต้องเข้าถึง รู้เห็น และเป็น จึงเอามาใช้ได้ ไม่ต้องทำอะไรมาก ดับหยาบไปหาละเอียด จักรพรรดิเขาทำหน้าที่เอง นี่เป็นความลับที่เขาปิดไว้

#จักรพรรดิมีสามระดับ ...
จุลจักรพรรดินี่ขนาดเล็กแปลว่าบุญบารมีสร้างมาน้อย ก็ได้น้อย ส่วนตัวหรือส่วนรวมในวัดหรือองค์กรใดที่ประกอบการบุญกุศลร่วมกันมามาน้อย จักรพรรดิของส่วนตัวหรือส่วนรวมนั้นก็น้อยเรียกว่าจุลจักรพรรดิ ความเป็นอยู่จึงแร้นแค้น ไม่พออยู่ไม่พอกิน

...ถ้าผู้ใดได้ประกอบการบุญการกุศลมาดีพอสมควร บำเพ็ญบุญบารมีมาดีพอสมควร จักรพรรดิที่เกิดและเจริญขึ้นในธาตุธรรมของตนก็เป็นระดับมหาจักรพรรดิ นี่พออยู่พอกิน พอเลี้ยงกันได้บ้าง แม้วัดวาอารามต่างๆก็อย่างนี้ ประเทศชาติก็อย่างนี้

...ที่นี้ถ้าตนเองประกอบการบุญการกุศล มหากุศลมากขึ้น เสียสละมากขึ้น เจริญบุญบารมีมากขึ้นก็เป็นบรมจักรพรรดิ เรียกว่าเลี้ยงคนอื่นได้ เหลือกินเหลือใช้ เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นได้มากนี่เฉพาะตัว ถ้าเป็นครอบครัวก็เจริญด้วยโภคทรัพย์ ยศถาบรรดาศักดิ์ ถ้าเป็นส่วนรวมเช่นว่าวัดวาอารามก็เลี้ยงกันได้มากขึ้น ถ้าเป็นประเทศชาติก็เรียกว่า อาณาจักรพรรดิ

ถ้าผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติเป็นคนที่ไม่เอาไหนคือใจแคบ หรือใจบาปหยาบช้ามากเพียงไร จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงก็เป็นแค่จุลอาณาจักรพรรดิ ถึงจะมีอำนาจแต่ก็แร้นแค้น แต่ถ้าตัวประธานหรือหัวหน้าได้ประกอบการบุญการกุศลมามากขึ้น ประกอบกับคณะทำงานเต็มไปด้วยบุญกุศลมากขึ้นก็เป็นมหาอาณาจักรพรรดิ เลี้ยงกันได้ดีขึ้น และถ้าเป็นบรมอาณาจักรพรรดิ เป็นใหญ่ มีอำนาจมากด้วย มีทรัพย์มากด้วย เลี้ยงกันได้ทั้งประเทศ และถ้าชาวโลกโดยส่วนรวมต่างก็บำเพ็ญบุญบารมีมามากอย่างนี้ก็เป็นบรมจักรจักรพรรดิทั่วทั้งโลก เพราะฉะนั้นทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามีผลให้เกิดภาคผู้เลี้ยงที่บริสุทธิ์ที่มีอานุภาพมากขึ้นตามลำดับ มีอยู่ในศูนย์กลางกายของเรา ของสัตว์โลกทุกตนแม้กระทั่งสุนัข แม้กระทั่งสัตว์นรก แต่นั่นจักรพรรดิเขาเป็นฝ่ายบาปอกุศลไปแล้วให้ผลเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน ประเทศที่รบราฆ่าฟันกันนั่นก็เหมือนกัน เป็นฝ่ายบาปอกุศลมาก ถึงได้ทรัพย์มา มีอำนาจก็รบราฆ่าฟันกันหาความสันติสุขมิได้
เพราะใจมันออกนอกตัว เพราะฉะนั้นใจหยุดในหยุด กลางของหยุด ดับหยาบไปหาละเอียดจึงเป็นธรรมปฏิบัติที่มีอานุภาพมาก ทั้งเข้าถึง รู้เห็น และเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ในฝ่ายธรรมะ กุสลาธัมมานี่บริสุทธิ์ ปรุงแต่งเป็นปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร ไปจนสุดละเอียดไม่เรียกว่าสังขาร พ้นจากความปรุงแต่ง เป็นธาตุธรรมบริสุทธิ์ คือพระนิพพานธาตุ ในขณะที่ดำเนินไปนั้นจักรพรรดิก็เจริญขึ้นในแต่ละคนและในแต่ละองค์กรร่วมกันไปตามลำดับ
... See MoreSee Less

View on Facebook