ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อพูดถึงภัยพิบัติต่างๆ

หนังสือมรรคผลพิสดาร

อารมณ์ขันเรื่อง…กายสิทธิ์…ของหลวงพ่อภาวนาฯ

พระผงพระของขวัญ ฯ ยุคต้น ซุ้มปราสาท

เหรียญที่ระลึกสร้างรูปหล่อ หลวงพ่อเล็ก (พระมหาเจียก)พระภาวนาโกศลเถระ.

เหรียญภัตราหาร

หยก ในส่วนของวิชชาธรรมกาย ถือว่าเป็นรัตนะชาติ ที่มีกายสิทธิ์ อย่างยอดเยี่ยม

ลอกเก็ต รุ่นแรก พระราชพรหมเถร

หินน้ำ หินอาเกต

สร้างพระทองคำ

เหรียญรุ่นแรก ( เหรียญญี่ปุ่น ) พระราชพรหมเถร วัดปากน้ำ

กระแสจิตของครู-อาจารย์ กับของศิษย์ ก็ย่อมจะถึงกันในทันที

เหรียญหลวงพ่อสดรัตนะ๗

หลวงพ่อพระราชพรหมเถร พระมหาเถระ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

กลางธาตุ คือ อะไร

เพียรเถิดจะเกิดผลแม้ยังไม่เห็นอะไรก็อย่าท้อแท้ใจ

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำ และพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์…แตกต่างกันหรือไม่