Posted in พระราชพรหมเถร อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

เหรียญหลวงพ่อสดรัตนะ๗

แจกงานมุทิตาสักการะอายุวั…

Continue Reading
Posted in พระราชพรหมเถร

หลวงพ่อพระราชพรหมเถร พระมหาเถระ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺ…

Continue Reading
Posted in พระราชพรหมเถร วิธีปฏิบัติ

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏ…

Continue Reading
Posted in พระราชพรหมเถร หลวงป๋า

กลางธาตุ คือ อะไร

กลางธาตุ คือ อะไร “…

Continue Reading
Posted in พระราชพรหมเถร

เพียรเถิดจะเกิดผลแม้ยังไม่เห็นอะไรก็อย่าท้อแท้ใจ

อมตวัชรวจีหลวงพ่อภาวนา เพ…

Continue Reading