เจดีย์บรรจุอัฐิพระราชพรหมเถร วิ. ณ พระเจดีย์ดอยแก้ว เชียงใหม่

หลวงพ่อภาวณา

การพยากรณ์ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร

เพราะธรรมกายเป็นกายนอกภพสาม เป็นธรรมขันธ์ที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง

หลวงพ่อภาวนา ดับดาวได้

กายธรรมนี้เป็นวิสุทธิขันธ์ เป็นอสังขตธาตุ อสังขตธรรม

ว่าด้วยเรื่องของจักร

ตะกรุด พระราชพรหมเถร

สร้างรูปเหมือนพระราชพรหมเถร 2566

หลวงพ่อ วีระ

เมื่อหลวงปู่วัดปากน้ำ กล่าวถึงบารมีธรรมของหลวงปู่วีระ คณุตฺตโม

กายสิทธิ์ ที่สุดวิเศษที่สุดในวิชชาธรรมกาย

รูปหล่อรุ่นแรก ของพระราชพรหมเถร

พระราชพรหมเถรวีระพูดถึงพระของขวัญไว้ว่า

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

หรือจะให้ธรรมกายแก่ผู้ใด หรือไม่ให้ก็ได้

สุวรรณภูมิ ในอนาคต (พระราชพรหมเถร)

พระของขวัญ ฯ ในยุคต้นๆ

เหรียญตะกรุด พระภาวนาโกศลเถร ( วีระ คณุตฺตโม)

เหรียญดับไฟใต้ เนื้อนิเกิ้ล หน้ากากทองคำ………หลวงพ่อภาวนาฯ …หลวงป๋า…… เจริญวิชชา

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)

เหรียญปั้ม พระภาวนาโกศลเถร

พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคลและพระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว รุ่น อายุวัฒนมงคล 84 ปี หลวงป๋า

หลวงพ่อปิยปกาศิต รุ่นแรกพ.ศ.2545 วัดกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

เบี้ยแก้ที่หลวงป๋า และหลวงพ่อภาวนา ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) อ่างทอง

แก้ที่จิตใจ

วิธีปฏิบัติพระสัทธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัย

ทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์

ดับที่เหตุ

ถ้าได้เจริญภาวนาให้ถูกต้องตามแนววิชชาธรรมกายนี้แล้ว มีแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

สอบถามครับ พระเนื้อจุยเจียกับหยกมีความแตกต่างกันไหมครับ ในด้านต่างๆ

รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก เนื้อทองคำ พระราชพรหมเถร 1 ในจำนวนสร้าง 11 องค์