เหรียญปั้ม พระภาวนาโกศลเถร

พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคลและพระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว รุ่น อายุวัฒนมงคล 84 ปี หลวงป๋า

หลวงพ่อปิยปกาศิต รุ่นแรกพ.ศ.2545 วัดกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

เบี้ยแก้ที่หลวงป๋า และหลวงพ่อภาวนา ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) อ่างทอง

แก้ที่จิตใจ

วิธีปฏิบัติพระสัทธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัย

ทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์

ดับที่เหตุ

ถ้าได้เจริญภาวนาให้ถูกต้องตามแนววิชชาธรรมกายนี้แล้ว มีแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

สอบถามครับ พระเนื้อจุยเจียกับหยกมีความแตกต่างกันไหมครับ ในด้านต่างๆ

รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก เนื้อทองคำ พระราชพรหมเถร 1 ในจำนวนสร้าง 11 องค์

คุณลักษณะของธรรมกายอรหัต พระนิพพาน และพระจักรพรรดิ

พระพุทธสุมงคล พระตระกูลวัดปากน้ำ

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺมโม)ผู้สร้างพระผงธรรมขันธ์วัดปากน้ำ รุ่น4

หลวงพ่อภาวณา

จดหมายเหตุ วัดปากน้ําญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อพูดถึงภัยพิบัติต่างๆ

หนังสือมรรคผลพิสดาร

อารมณ์ขันเรื่อง…กายสิทธิ์…ของหลวงพ่อภาวนาฯ

พระผงพระของขวัญ ฯ ยุคต้น ซุ้มปราสาท

เหรียญที่ระลึกสร้างรูปหล่อ หลวงพ่อเล็ก (พระมหาเจียก)พระภาวนาโกศลเถระ.

เหรียญภัตราหาร

หยก ในส่วนของวิชชาธรรมกาย ถือว่าเป็นรัตนะชาติ ที่มีกายสิทธิ์ อย่างยอดเยี่ยม

ลอกเก็ต รุ่นแรก พระราชพรหมเถร

หินน้ำ หินอาเกต

สร้างพระทองคำ

เหรียญรุ่นแรก ( เหรียญญี่ปุ่น ) พระราชพรหมเถร วัดปากน้ำ

กระแสจิตของครู-อาจารย์ กับของศิษย์ ก็ย่อมจะถึงกันในทันที

เหรียญหลวงพ่อสดรัตนะ๗

หลวงพ่อพระราชพรหมเถร พระมหาเถระ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

กลางธาตุ คือ อะไร