Posted in พระราชพรหมเถร พระเกจิอาจารย์

เหรียญที่ระลึกสร้างรูปหล่อ หลวงพ่อเล็ก (พระมหาเจียก)พระภาวนาโกศลเถระ.

เหรียญที่ระลึกสร้างรูปหล่…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

เหรียญภัตราหาร

รุ่นนี้ถ้าใครเป็นศิษย์รุ่…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

หยก ในส่วนของวิชชาธรรมกาย ถือว่าเป็นรัตนะชาติ ที่มีกายสิทธิ์ อย่างยอดเยี่ยม

หยก …ประคำหยก เส้นนี้หลวง…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร

ลอกเก็ต รุ่นแรก พระราชพรหมเถร

ข้อมูลตามหลักฐาน …ที่สามา…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

หินน้ำ หินอาเกต

หินน้ำ หินอาเกต เป็นหินรั…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร

สร้างพระทองคำ

หลวงพ่อพระราชพรหมเถรท่านพ…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเกจิอาจารย์

เหรียญรุ่นแรก ( เหรียญญี่ปุ่น ) พระราชพรหมเถร วัดปากน้ำ

ข้อมูล …การสร้าง จำนวน เห…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร

กระแสจิตของครู-อาจารย์ กับของศิษย์ ก็ย่อมจะถึงกันในทันที

🎯 เมื่อท่านสาธุชน…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

เหรียญหลวงพ่อสดรัตนะ๗

แจกงานมุทิตาสักการะอายุวั…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร

หลวงพ่อพระราชพรหมเถร พระมหาเถระ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺ…

อ่านต่อ