กำเนิดทุคติของนักบอก ใบ้หวยเบอร์

เมื่อประมาณปลายปี ๒๕๑๕ คุณธรรมานุภาพ มิตรกูล ปัจจุบันเป็นพนักงานสถานสอนภาษา เอ ยู เอ แต่เดิมท่านผู้นี้เป็นคริสเตียน ชอบคำนวณและทำนายเลขท้ายล็อตเตอรี่เป็นประจำ

ครั้นต่อมา ได้เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย กับพระอาจารย์ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และได้บรรลุธรรมกายในระยะเวลาไม่นานนัก

ด้วยความอยากทดลองดูว่า การรู้เห็นด้วยธรรมกายนั้นจะจริงสักเพียงไหน ก่อนที่จะปลงใจเชื่อ แล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาอย่างแท้จริง

จึงเพ่งดูเลขท้ายล็อตเตอรี่เพื่อพิสูจน์ความจริง ประกอบกับที่ตนเคยคำนวณและทำนายลอตเตอรี่แก่เพื่อนๆมาก่อน จึงบอกเพื่อนๆไปตามที่เห็น แต่ตนเองไม่กล้าซื้อเอง เพราะกลัวจะเป็นบาป ปรากฏว่าเพื่อนๆ ถูกเลขท้ายล็อตเตอรี่ติดต่อกันถึง ๗ งวด

ก่อนที่จะหยุดทำนาย เพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง กล่าวคือ ตั้งแต่ใช้สมาธิเพ่งดูลอตเตอรี่ และบอกเพื่อนๆไปนั้น ปรากฏว่าทุกครั้งที่เจริญภาวนาธรรม จะปรากฏเห็นพระมาเตือนบอกให้เลิกกระทำเช่นนั้น แต่ตนไม่เชื่อ พระคุณอาจารย์ก็สั่งมาถึง มิให้กระทำเช่นนั้นอีกต่อไป ก็ยังฝืนกระทำต่อไปอีก เพราะทนเพื่อนรบเร้าไม่ไหว

ภายหลังต่อมา ก็ปรากฏว่าธรรมกายดับหายไป กายอื่นๆก็พลอยดับตามไปด้วย ยังเหลือแต่ดวงปฐมมรรค แต่ก็ริบหรี่เต็มที

ทุกครั้งที่เจริญภาวนา ก็ปรากฏเห็นเปรตซ้อนอยู่ที่ตัวเอง รูปร่างสูงใหญ่ ครั้นกำหนดดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ก็ปรากฏว่า เป็นใบหน้าของตัวเขานั่นเอง รู้สึกตกใจเป็นอันมาก

จึงรีบไปปรึกษากับผู้เขียน ผู้เขียนได้อธิบายถึงโทษแห่งการที่ไม่สังวรในศีลและอินทรีย์ ปล่อยให้กิเลสตัณหาเข้าครอบงำจิตใจ ประกอบอกุศลกรรม จิตก็ไม่บริสุทธิ์ ดวงจิตธรรมกายจึงดับ ธรรมกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เมื่อกิเลสพอกพูนหนักเข้า จิตและกายสุคติอื่นก็ดับตาม ยังเหลือแต่จิตมนุษย์ธรรมดา ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องเศร้าหมอง และเพราะประกอบกรรมอันเป็นอกุศลกรรมขึ้น จึงได้กำเนิดทุคติเป็นเปรต เพราะแรงบาปทันที ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม ทั้งที่ยังเป็นๆอยู่นี้แหละ

เมื่อเห็นว่าคุณธรรมานุภาพได้เข้าใจ ถึงผลบุญและวิบากกรรมตามสมควร ยอมรับสารภาพผิด และตั้งใจที่จะไม่กระทำความผิดหรืออกุศลกรรมดั่งนี้อีกแล้ว จึงให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วยตนเอง ให้กรรมฐานใหม่ เมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ และสงัดจากนิวรณูปกิเลส ก็กลับเห็นดวงปฐมมรรค และสามารถเจริญภาวนาจนบรรลุธรรมกายอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นเอง จึงทำให้สามารถรู้เห็นได้อย่างเดิมอีก.

หลวงป๋า อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมากายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: