ดวงแก้วจักรพรรดิ หรือ แก้วกายสิทธิ์

นายจำปา จำปี และจำปูนผู้ชื่นชอบพระของขวัญวัดหลวงพ่อสดฯ แลกเปลี่ยนความรู้-สอบถาม-บูชา-ประมูล

25 ตุลาคม 2021  ·

ดวงแก้วจักรพรรดิ หรือ แก้วกายสิทธิ์​

แก้วจักรพรรดิ หรือแก้วกายสิทธิ์ ตามเหตุที่ค้นพบในวิชชาธรรมกาย พบว่า แก้วธรรมชาติเหล่านี้ ในดวงแก้วจะมีกายลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่อง เรียกว่า จักร หรือ จักรพรรดิ

สมัยหลวงปู่สด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ นิยมให้ผู้เจริญวิชชาธรรมกาย ถือดวงแก้วไว้ในมือเพื่อทำวิชชา ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลัง ทำให้ทำวิชชาได้เร็ว และแรงขึ้นกว่าเดิม และมีคุณค่าต่อวิชชาธรรมกายอย่างมากมหาศาล นอกจากนี้ บุคคลใด มีดวงแก้วจักรพรรดิ ดวงแก้วกายสิทธิ์เหล่านี้ แล้ว กายสิทธิ์ยังจะติดตามคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ในภพชาติต่อๆ ไป

กายสิทธิ ตามแนววิชชาธรรมกาย เรียกว่า “ภาคผู้เลี้ยงมนุษย์” มีหน้าที่เลี้ยงดูพิทักษ์รักษากายมนุษย์ มีดวงแก้วเป็นเรือนอาศัยกล่าวโดยย่อ มี ๓ ขั้น คือ

๑. จุลจักร พร้อมทั้งบริวารมีหนาที่เลี้ยงรักษากายมนุษย์ที่มีบารมีอย่างต่ำ

๒. มหาจักร พร้อมทั้งบริวารมีหน้าที่เลี้ยงรักษากายมนุษย์ที่มีบารมีอย่างกลาง

๓. บรมจักร พร้อมทั้งบริวารมีหน้าที่เลี้ยงรักษากายมนุษย์ที่มีบารมีอย่างสูง

มนุษย์คนหนึ่งๆ มีจักรพรรดิทั้ง ๓ พร้อมบริวารชุดหนึ่งๆ เป็นผู้เลี้ยงและอาจผลัดเปลี่ยนกันรักษาไปตามคราวๆ เป็นต้นว่า

คราวใด จุลจักรกับบริวารเลี้ยงรักษา ก็มีทรัพย์สมบัติและความสุขน้อย

คราวใด มหาจักรกับบริวารเลี้ยงรักษา ก็มีทรัพย์สมบัติและความสุขมัชฌิมาคราวใด บรมจักรกับบริวารเลี้ยงรักษา ก็มีสมบัติและความสุขบริบูรณ์ทุกประการ

จักรทั้ง ๓ กับบริวารที่กล่าวมานี้ เฉพาะกายมนุษย์

ส่วนกายอื่นๆ ก็มีจักรทั้ง ๓ กับบริวารเลี้ยงรักษามีประจำสำหรับทุกกายไปตลอดจนกายสุดหยาบสุดละเอียดเท่ากัน เหมือนกัน

ถ้าเลี้ยงกายไหน รูปพรรณสัณฐานร่างกายก็เหมือนกายนั้น เช่น

จักรเลี้ยงกายมนุษย์ และกายทิพย์ เลี้ยงกายปฐมวิญญาณหยาบ เลี้ยงกายปฐมวิญญาณละเอียด เลี้ยงกายธรรม เป็นต้น ก็มีรูปพรรณสัณฐานเหมือนกับกายนั้นๆ แต่ทว่าดีกว่า ใสกว่า กายนั้นๆ

ส่วนรูปร่างเหมือนกับกายที่เลี้ยงนั้นตลอดจนกายสุดหยาบสุดละเอียด

จักรทั้ง ๓ นั้น เหตุใดจึงเรียกนามว่า จักร คือ กายสิทธิ์ มีตัวอยู่ในดวงแก้วดวงแก้วนั้น เป็นบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยของเขา เหมือนมนุษย์อาศัยอยู่บ้านเรือนภายในดวงแก้วนั้น มีรัตนะเจ็ด คือ แก้ว ๗ ประการ ดังต่อไปนี้
จักรแก้ว ๑ ช้างแก้ว ๑ ม้าแก้ว ๑ ดวงแก้วมณี ๑ นางแก้ว ๑ คฤหบดีแก้ว ๑ (ขุนคลัง) ขุนพลแก้ว ๑

ในแก้ว ๗ ประการนี้ จักรแก้วเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นตัวอำนาจมีสิทธิให้สำเร็จอำนาจและเกิดการน้อยใหญ่ดุจดังมหาอำมาตย์ผู้ใหญ่เป็นผู้สำเร็จราชการทั้งปวง

:: การดูกายสิทธิในดวงแก้ว

ให้เอาดวงแก้วที่ถืออยู่ในมือนั้นเข้าไปไว้ในสุดละเอียด (ศูนย์กลางกาย) หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงแก้ว ขยายให้ดวงแก้วนั้น โตขึ้น ก็จะแลเห็นกายที่อยู่ในดวงแก้วนั้นได้ถนัด เมื่อต้องการจะรู้ด้วยเรื่องอะไรก็ถามได้จากกายที่อยู่ในนั้นได้ กายนี้เองที่เรียกว่า “กายสิทธิ์”

กายสิทธิ์มีคุณค่าคุณประโยชน์มหาศาล อเนกอนันตังนับแต่เริ่มปฏิบัติธรรมโดยใช้ดวงแก้วกายสิทธิ์กลมใสมาเป็นนิมิตเจริญภาวนาจนได้บรรลุธรรมถึงธรรมกายและเมื่อถึงธรรมกายแล้วก็ต้องเจริญวิชชาธรรมกายขั้นสูงๆ และใช้กายสิทธิ์ร่วมทำวิชชาขั้นสูง

__________________________

คัดจาก หนังสือทางมรรคผลนิพพาน

แชร์เลย

Comments

comments

Share: