ประวัติของพระครูอาทรปริยัติสุธี

พระครูอาทรปริยัติสุธี

ประวัติของพระครูอาทรปริยัติสุธี อ่านเพิ่มเติม ประวัติของพระครูอาทรปริยัติสุธี

พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์…ที่สร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน หรือ คณะเดียวกัน ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ…เหมือนกัน หรือพอๆกัน ทุกรุ่น ทุกพิมพ์

พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์…ที่สร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน หรือ คณะเดียวกัน
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ…เหมือนกัน หรือพอๆกัน ทุกรุ่น ทุกพิมพ์

🔮เว้นแต่ในบางรุ่น…พระผู้สร้างจะเน้นความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ บางประการ
เป็นพิเศษ ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเป็นพิเศษในบางประการ

ที่พระผู้สร้างอธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าทับทวีในเรื่องนั้นๆ เช่นว่า

👑พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นที่ ๑ – ๒ – ๓
ที่พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ “ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นผู้สร้างขึ้นเอง
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธภานุภาพเสมอกัน
เพราะผู้สร้าง (หลวงพ่อสด) ย่อมทรงภูมิธรรม และ เจริญวิชชาอย่างเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์…ที่สร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน หรือ คณะเดียวกัน ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ…เหมือนกัน หรือพอๆกัน ทุกรุ่น ทุกพิมพ์

พระของขวัญ “พระบรมจักรพรรดิ ๙๐” (อายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

พระของขวัญ “พระบรมจักรพรรดิ ๙๐”

ที่ระลึกในงานนวุติวัสสมงคล พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี (อายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) อ่านเพิ่มเติม พระของขวัญ “พระบรมจักรพรรดิ ๙๐” (อายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

จักกวัตติสูตร

 

– เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี
กุศลกรรมบถ 10 จักอันตรธานไปหมดสิ้น
อกุศลกรรมบถ 10 จักรุ่งเรืองเหลือเกิน
แม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จักไม่มี
เด็กหญิงที่มีอายุ 5 ปี จักสมควรมีสามีได้
มนุษย์จักไม่มีจิตเคารพยำเกรงว่านี่พ่อ นี่แม่ นี่น้า นี่ป้า นี่อา จักสมสู่ปะปนกันหมด มนุษย์จักฆ่าฟันกันเองด้วยศัสตราวุธอันคมประหนึ่งพรานไล่ล่าเนื้อฉะนั้น ฯลฯ.

🔔 ศึกษาเนื้อความในพระไตรปิฎกดังนี้ 🔔

อ่านเพิ่มเติม จักกวัตติสูตร

ทําความดีอะไรก็ทําเถิด แต่เรื่องทาน นั้นอย่าละทิ้ง

ทําความดีอะไรก็ทําเถิด
แต่เรื่องทาน นั้นอย่าละทิ้ง
นอกจากเป็นการสงเคราะห์
เอื้อเฟื้อกันแล้ว
เมื่อไปเกิดในภพชาติต่อไป
จะได้ไม่แห้งแล้ง (ยากจน)

คติธรรมหลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ

— ที่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

youtube Dhammakaya Biz

YouTube Mongkol Dhamma


http://www.mongkoldhamma.org/

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ (พระครูปราสาทพรหมคุณ) สุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
(พระครูปราสาทพรหมคุณ)
สุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ประวัติหลวงปู่หงษ์
เด็กชายสุวรรณหงษ์ จะมัวดี เป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ได้ช่วยกิจการงานทุกอย่าง ทำนา หว่านกล้า เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยความวิริยะอดทน จนอายุได้ 18 ปี มารดาขอร้องให้บวชเณร อ่านเพิ่มเติม หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ (พระครูปราสาทพรหมคุณ) สุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงคืออะไร

จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงคืออะไร ?

จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง

ที่เห็นนิมิตคล้ายพระทรงเครื่อง นั้นเรียกว่า “จักรพรรดิ” นั่นเป็นพระภาคผู้เลี้ยง พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ในเรื่อง “ธรรมะ” แต่จักรพรรดิเป็นใหญ่ในเรื่อง “สมบัติ”

จักรพรรดิมีด้วยกันทั้ง 3 ฝ่าย 3 ฝ่ายคืออะไร ธรรมชาติทั้งหมด มีอยู่ 3 ฝ่าย ฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายธรรมดำหรือฝ่ายมาร หรือฝ่ายบาปอกุศล แล้วแต่จะเรียกกันอย่างไร อ่านเพิ่มเติม จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงคืออะไร

เรื่องทำบุญเพียงน้อยนิด กลับได้อานิสงส์มาก! “ครูบาวงศ์” เมตตาสอน”วิธีทำบุญ” แม้เพียงสองสลึง แผ่นดินยังถึงกับสะทือน!

เรื่องทำบุญเพียงน้อยนิด กลับได้อานิสงส์มาก! “ครูบาวงศ์” เมตตาสอน”วิธีทำบุญ” แม้เพียงสองสลึง แผ่นดินยังถึงกับสะทือน!

เรื่องที่จะเล่านี้เป็นเมตตาธรรมจากครูบาวงศ์ หรือครูบาชัยยะวงศา พระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของแผ่นดินธรรม ครูบาวงศ์ หรือท่านเป็นศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน อ่านเพิ่มเติม เรื่องทำบุญเพียงน้อยนิด กลับได้อานิสงส์มาก! “ครูบาวงศ์” เมตตาสอน”วิธีทำบุญ” แม้เพียงสองสลึง แผ่นดินยังถึงกับสะทือน!