เหล็กไหล (ดูที่มาดีๆ)

ขออนุญาตผู้เขียนมาลงเว็บครับ เห็นมีพูดถึงหลวงป๋าด้วยเลยเอามาให้ได้อ่านกันครับ

วิชชาธรรมกาย 2 วัน  ·

เหล็กไหลและเจ้าของเหล็กไหล..

มีแฟนคลับท่านหนึ่ง.. ส่งภาพ “เหล็กไหล” และ “เจ้าของเหล็กไหล” มาให้ตรวจสอบ

เจ้าของเหล็กไหลนั้น เป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธด้วย

ขออธิบายถึง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” หรือ “จักรพรรดิ” กันก่อน เพราะ คนไทย “ไม่ค่อยเข้าใจ” กัน

ความศักดิ์สิทธิ์ของ…

“วัตถุมงคล”, เช่น พระเครื่อง, พระบูชา ฯลฯ

“วัตถุไม่มงคล”/เครื่องรางของขลัง, ตะกรุด, ฯลฯ

ไม่ได้เกิดจาก..มวลสาร, เนื้อวัตถุ, ที่เป็นกายภาพ แต่จะเกิดจาก “จักรพรรดิ”

เรือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้น ถ้าไม่มีจักรพรรดิอยู่ภายใน จะเป็น “เรือนว่าง” ไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลย

เรือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้น ถ้า *มี* จักรพรรดิอยู่ภายใน จะมีอำนาจฤทธิ์เดชตามประเภทและบารมีของจักรพรรดิ

ปัญหาก็คือ…

จักรพรรดิมี ๓ ฝ่าย (ดูภาพ)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรพรรดิ มี 3 ประเภท

ภาคขาว/ภาคกลาง/ภาคมาร

ภาคขาว มีหน้าที่… ช่วยเหลือ ป้องกันภยันตราย สนับสนุนในการสร้างบารมี

ภาคมาร มีหน้าที่…ทำให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ขัดขวางการสร้างบารมีกับภาคขาว

ภาคมารนี้ ดูดบุญ-บารมีของเจ้าของเพื่อเอาไปเป็นอาหารของเขาด้วย

ภาคเทา เขาจะดูว่า “ภาคไหนระหว่างภาคขาวกับภาคมาร มีบารมีมากกว่ากัน” เขาก็จะเข้าข้างนั้น

ภาคมารนี้ จะทำให้คนขี้เกียจ ไม่ทำบุญ ไม่ทำบาป ต้องการให้อยู่เฉยๆ

เข้าเรื่องกันเลย…..

เหล็กไหลในภาพนั้น “ไม่ใช่เหล็กไหลแท้” แต่จัดอยู่ในตระกูลของเหล็กไหล

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า… ยังเป็นดวงกายสิทธิ์ของภาคมาร เป็นดวงดำ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-12 วา

ยังถือว่า “เป็นมารระดับเริ่มต้น” ถ้ามีฤทธิ์มากขึ้น ก็จะมีกายขึ้นมา เป็นกายสิทธิ์

ต่อมาก็จะพัฒนาไปเป็นจักรพรรดิ เริ่มตั้งแต่ “จุลจักร” ไปเป็น “มหาจักร”, “บรมจักร” และ “อุดมบรมจักร” ต่อไป

สำหรับตัวเจ้าของเรือนนั้น..

เนื่องจากเป็นพระภิกษุ แต่ไปครอบครอง “เหล็กไหล” ซึ่งเป็น “เรือนของมาร” ระดับสูงสุด

กายละเอียดจึง “ตกเซฟ” ไปหมด เหลือแต่กายเนื้อเพียงกายเดียว

เมื่อกายเนื้อตาย ก็จะ “สูญ” ไปเลย

เรื่องนี้… ผมเคย “ถูกแย้ง” เป็นประจำในกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงป๋า

ผมเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงป๋าเหมือนกัน

คนพวกนั้น ….

ถามว่า…หลวงป๋าเอาเหล็กไหลมาบวชเณรได้ แสดงว่า หลวงป๋าแก้่ความเป็นมารของเหล็กไหลได้

ผมก็ตอบไปว่า…. มองหน้าไอ้คนถามนานๆ หน่อย..

คำตอบก็คือ… มึง..มีบารมีเท่าหลวงป๋าหรือไง!!!!

คำแนะนำคือ…

ทิ้งอย่างเดียว ทิ้งให้เร็วที่สุด “เหล็กไหล” คือ ความฉิบหายวายป่วง พอๆ กับกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)

…….MKMKMKMKMKMK………

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/@manaskomoltha

เพิ่มเติมครับแน่นอนเหล็กไหลมีหลากหลายมากๆเหมือนคนเรามีหลายนิสัยใจคอ แต่จุดที่จะชี้คือเหล็กไหลที่หลวงป๋าเรียกมา เขาอยากเข้าสู่กระแสธรรมอยู่แล้วครับ เขาอยากช่วยมนุษย์อยากสร้างบารมีเหมือนกัน หลวงป๋าท่านมาสะสางธาตุธรรมและอธิฐานจิตต่อไปด้วยบุญบารมีและเจตนาที่บริสุทธิ์ครับ ผู้ที่มีเหล็กไหลของหลวงป๋าขอให้มั่นใจครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: