ทำบุญแล้วหากอธิษฐานขอให้เกิดมาร่ำรวยอย่างเดียว

ทำบุญแล้วหากอธิษฐานขอให้เกิดมาร่ำรวยอย่างเดียว

แต่ถ้ารวยแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาก็จบกันทุคติเป็นอันหวังได้

( สำคัญ )

ทานกุศล เป็นต้นนี่ หลวงตา หรือหลวงป๋า หรืออาตมา ก็แล้วแต่ ให้ท่านใช้ปัญญา ไม่ชักนำอย่างอื่นล่ะ ให้ท่านใช้ปัญญา

ถ้าชักนำอย่างเดียว “#เกิดไปชาติใดหนใด #ขอให้มันมโหฬารเลย #รวยไม่รู้เรื่องเลย #มหาศาล” เพียงเท่านี้นะ ถ้าปัญญาไม่เกิด อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..ไม่เกิด ไปหลงติดอยู่ในทรัพย์นั่นน่ะ ไวเลยทีนี้ ตายแล้วก็ง่าย อุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ ชาติ ชรา มรณะ ทุกข์

ต่อให้รวยเท่าไหร่ มโหฬารเท่าไหร่ ถ้าขาดปัญญาปุ้บ หมดเลย หมดสภาพ ได้สุขแค่นั้นแหละ หน่อยเดียว

ทีนี้ ถ้ามันมีปัญญาด้วย ประกอบกันนี่ มันอยู่ด้วยความสันติสุข ท่านเข้าใจไหม ไม่ใช่โลกียสุข หรือ กามสุข ไม่ใช่

สันติสุข..สุขด้วยความสงบผ่องใส อ้ายนี่ล่ะไปไกลเลยทีเดียว นำไปสู่มรรค-ผล นิพพาน เลย บารมีจะแก่กล้าไปเรื่อยๆเทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล
หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี


เพจอมตวัชรวจีหลงงป๋า
ขอบพระคุณที่มาของธรรมะ สาธุ.
https://youtu.be/wOeP0lK4YsA

แชร์เลย

Comments

comments

Share: