ทำแบบพระพุทธเจ้าเลย โดย ปิ่นทอง

“ทำแบบพระพุทธเจ้าเลย”


ได้ยินว่า ผู้ปฏิบัติธรรมสายวิชชาธรรมกาย “เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร” (ผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า)
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใครๆ ทำความปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า เป็นพระปัจเจก ฯลฯ อธิษฐานต่อหน้าหลวงป๋า ตามคำอธิษฐานที่หลวงป๋าเขียนแนะนำพาอธิษฐาน


มีสามเณรน้อยองค์หนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ..มาขอบวช และอยู่ที่วัดหลวงพ่อสดฯ ด้วย เพื่อปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมกาย ท่านปฏิบัติอยู่หลายปี ธรรมะไม่ก้าวหน้า ท่านจึงท้อใจ ไม่มีบุญทางนี้ หรือทำบุญมาน้อย
จึงเข้าไปพบหลวงป๋าจะขอลาสิกขา


หลวงป๋าท่านว่า “ปฏิบัติธรรมต้องใช้เวลา ดูอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำซิ ใช้เวลาตั้ง 10 กว่าจะเห็นธรรมะ”
หลวงป๋าท่านพูดต่อว่า “รู้ไหมท่านปรารถนาอะไรไว้ ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าองค์นี้เลย”

แชร์เลย

Comments

comments

Share: