ผมยังสงสัย ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปหรือครับ

🎤ถาม:

ผมยังสงสัยอยู่ว่า ที่ว่าบุคคลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรมนั้น มันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปหรือครับ? ดูแต่พวกโจรผู้ร้ายซึ่งเที่ยวปล้นและลักทรัพย์ หรือบุคคลซึ่งอยู่ในคราบผู้ดี แต่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจรผู้ร้ายนั้นปะไรครับ ก็เห็นเขาอยู่ดีมีสุข มีคนนับหน้าถือตาออกถมไปนี้ครับ

🗣ตอบ:

ความจริงจะต้องได้รับผลบุญหรือวิบากกรรมที่ตนได้กระทำไว้เสมอไป

หากแต่ปุถุชนโดยทั่วไปมักจะมีอวิชชา หรือความมืดปกคลุมอยู่มาก จึงเห็นตอบเหตุและผลตามกฎแห่งกรรมได้ยาก สำหรับผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว

เรื่องนี้สามารถจะใช้ญาณธรรมกายดู ให้รู้เห็นได้โดยไม่ยากเลย

เป็นต้นว่า เห็นบุคคลคนหนึ่งเกิดมาพิการก็สามารถจะใช้ญาณธรรมกาย (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณและจุตูปปาตญาณ) ระลึกชาติของผู้นั้นถอยหลังไปดูว่าเพราะวิบากกรรมอันใด จึงส่งผลให้เขาต้องมารับกรรมที่กล่าวนี้ หรือใช้ญาณธรรมกายมองเห็นผลจากการที่บุคคล คนหนึ่งซึ่งได้ประกอบกรรมชั่วอย่างหนึ่งว่า ต่อไปในอนาคต หรือเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว

เขาจะต้องไปใช้กรรมหรือรับวิบากกรรมนั้นอย่างไรทั้งนี้เป็นต้น

👉ฉะนั้นผู้ประกอบกรรมชั่วก็จะต้องได้รับ วิบากกรรมนั้นแน่ ๆ ในอนาคต

แต่อาจจะไม่ต้องชดใช้กรรมนั้นทันตาเห็น

เพราะมีกุศลอันเป็นทุนเก่าหล่อเลี้ยงอยู่ เมื่อหมดทุนเดิมแล้ว เขาก็จะเริ่มต้นได้รับผลกรรมตามสนองทันทีตามความหนักเบาแห่งกรรมชั่ว ที่เขาได้เคยสร้างไว้ดังที่คุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า

“ พอผู้ใดชะตาเริ่มตกพระศุกร์ก็จะเข้า พระเสาร์ก็จะแทรก เข้าตำราที่ว่าหากบุญมา ปัญญาช่วยคนป่วยก็หาย คนหน่ายก็รัก

หากบุญไม่มา-ปัญญาไม่ช่วย คนป่วยหนักคนรักก็หน่าย” นั่นแหละ”

หลวงป๋า

แชร์เลย

Comments

comments

Share: