อมตะธรรม คือ อมตะธาตุ

อมตะธรรม คือ อมตะธาตุ

คือธาตุที่ไม่ตาย ไม่มีสังขารปรุงแต่ง

คือพระนิพพาน ชาวพุทธเราต้องน้อมจิตสู่พระนิพพาน


พระครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสํวโร

แชร์เลย

Comments

comments

Share: