เจดีย์บรรจุอัฐิพระราชพรหมเถร วิ. ณ พระเจดีย์ดอยแก้ว เชียงใหม่

บรรจุอัฐิพระราชพรหมเถร วิ. ณ พระเจดีย์ดอยแก้ว

บรรจุอัฐิพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ณ พระเจดีย์ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยคุณทองหล่อ เตชะวิเศษ สร้างถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณฯ ผู้เป็นพระอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: