ใช้ธรรมกายดูหวย

#ใช้ธรรมกายไปดูเลขหวย…#กายภายในจึงเปลี่ยนเป็นเปรต………ในการอบรมพระกัมมัฏฐานเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่วัดหลวงพ่อสดฯ เมื่อหลายปีมาแล้ว มีพระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมรูปหนึ่ง ที่มีปฏิปทาและศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใส .ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่จาก หลวงป๋า (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ ให้เป็น “พระวิทยากร” มีหน้าที่คอยต่อธรรมะให้กับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่ปฏิบัติภาวนาจนได้ “ดวงปฐมมรรค”แล้ว ให้ฝึกเจริญภาวนาให้ยิ่งๆขึ้นไปจนถึง “ธรรมกาย” ที่เรียกว่า… “ต่อ ๑๘ กาย”.ในวันที่ ๓ หรือ ๔ ของการอบรมฯ ในตอนเช้า พระอาจารย์ท่านนี้เกิดความรู้สึกอยากจะเดินมาบริเวณหน้าประตูวัด ซึ่งโดยปกติก็ไม่เคยออกมา บังเอิญได้พบกับอุบาสิกาบุญมี (นามสมมุติ) สวมชุดขาว สะพายกระเป๋าและถือตระกร้าสัมภาระส่วนตัว กำลังเดินมา อุบาสิกาผู้นี้ดูหน้าตาเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส.พระอาจารย์ท่านจึงได้ปฏิสันถารตามสมควรว่า… “อุบาสิกา จะไปไหน ?”อุบาสิกาบุญมีจึงได้กราบเรียนว่า…“จะกลับบ้านแล้วค่ะ”พระอาจารย์จึงได้ถามต่อว่า… “ทำไมถึงรีบกลับล่ะโยม เพิ่งเริ่มอบรมได้ไม่กี่วันเองนะ”อุบาสิกาบุญมีจึงเรียนว่า…“ดิฉันมีเรื่องไม่สบายใจค่ะ” .และได้เล่ารายละเอียดของเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ สรุปความได้ว่า…อุบาสิกาบุญมี เคยมาปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดหลวงพ่อสดฯ ในรุ่นก่อนหน้านี้ การปฏิบัติภาวนาได้ผลดี ได้เห็น “ดวงปฐมมรรค” และได้ต่อ ๑๘ กาย จนถึง “ธรรมกาย” ภายหลังจบการอบรมฯในครั้งนั้น เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านก็ได้ฝึกปฏิบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอ …ต่อมาน้องสาวของอุบาสิกาบุญมี ซึ่งได้แต่งงานแยกครอบครัวออกไปแล้ว เกิดล้มป่วยไม่สบาย อีกทั้งฐานะครอบครัวของน้องสาวก็ยากจน อุบาสิกาบุญมีรู้สึกสงสาร จึงคิดหาทางช่วยเหลือน้องสาว.โดยวันหนึ่ง เมื่ออุบาสิกาบุญมีนั่งเจริญภานา จนเห็น “ธรรมกาย” #ปรากฏขึ้นใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกาย #ก็น้อมนึกให้ธรรมกายดูตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏว่า…#เห็นตัวเลขชัดเจน #เมื่อออกจากสมาธิก็บอกน้องสาวให้ไปซื้อเลขตามนั้น ผลปรากฏว่า…#ถูกรางวัล.เมื่อได้ครั้งหนึ่ง ก็ทำต่อครั้งที่สองอีก เห็นเลขแล้วก็บอกน้องสาวไปซื้อสลากกินแบ่ง…ก็ถูกอีก ยังไม่พอทำต่อไปครั้งที่สามอีก เมื่อได้ตัวเลขแล้วไปซื้อ…ก็ถูกอีก.หลังจากนั้น เมื่อนั่งสมาธิแล้วแทนที่จะเห็น “ธรรมกาย” ที่ศูนย์กลางกาย กลับเห็นเป็นกายอื่นปรากฏขึ้นแทน คือ กายที่ใหญ่โต ผิวหนังหยาบกร้าน เล็บยาว ผมยาว ปรากฏขึ้นมาแทนธรรมกาย .ตั้งแต่นั้นมา อุบาสิกาบุญมี ก็เกิดอาการทั้งไม่สบายกาย และไม่สบายใจ ครอบครัวก็ไม่ค่อยเป็นสุข ลูกทั้ง ๓ คน ก็พาลเจ็บป่วย แม้ได้มาเข้าอบรมพระกัมมัฏฐานในครั้งนี้ ก็ยังไม่สามารถเห็นองค์พระได้เหมือนเเต่ก่อน…พระอาจารย์จึงอธิบายให้ฟังว่า…กายที่เห็นนั้นเรียกว่า… “กายเปรต” เกิดจากวิบากกรรมที่ไปดูสลากกินแบ่ง หรือ หวย ถึงแม้จะไม่ได้ซื้อเอง เพียงสงเคราะห์ผู้อื่น แต่เป็นวิธีการที่ไม่สมควร อีกทั้งยังเป็นการสร้าง “โมหะ” แก่คนอื่น และที่สำคัญคือ ใช้ “ธรรมกาย” อันเป็นของสูงในทางที่ผิด จึงทำให้ธรรมกายดับ และเกิด “กายเปรต” ขึ้นมาแทน(ถ้าขณะนั้นอุบาสิกาบุญมีเกิดเสียชีวิตไป ก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรต… ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม) .พระอาจารย์จึงบอกอุบาสิกาบุญมี ให้อยู่ต่อ รอเวลาที่ท่านจะสอนภาวนาต่อ ๑๘ กายที่เรือนไทย อันเป็นสถานที่ต่อธรรมะ.ครั้นถึงเวลาต่อธรรมะ ก็มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่ปฏิบัติธรรมจนได้เห็น “ดวงปฐมมรรค” และเห็นองค์พระแล้ว…แต่ยังไม่ครบ ๑๘ กาย รวมทั้งอุบาสิกาบุญมีด้วย รวมทั้งหมดประมาณ ๒๐ คน ได้มาพร้อมกันที่ศาลาเรือนไทย.พระอาจารย์จึงได้นำสวดมนต์ไหว้พระ แล้วให้คำแนะนำและคุมธรรมะให้ทั้งกลุ่ม เริ่มตั้งแต่ดวงปฐมมรรค จนครบ ๑๘ กาย คือ “กายพระอรหัต” และซ้อนสับทับทวี ทวนไปทวนมา…แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา รวมทั้งอุบาสิกาบุญมี…จนกระทั่งเจริญภาวนาได้ครบทั้ง ๑๘ กาย.ภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติธรรมแล้ว อุบาสิกาบุญมีได้ปฏิญาณตนต่อหน้าพระรัตนตรัยว่า…“ตั้งแต่นี้ต่อไป จะไม่ใช้ธรรมกายไปดูสลากกินแบ่ง หรือหวยอีก” ………#เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่า…#ธรรมกายเป็นของสูงมีอานุภาพมาก #จึงไม่ควรนำไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข ความโลภ หรือสร้างโมหะ…ความหลงให้บุคคลอื่น .#ท่านที่ได้ธรรมกายแล้วจึงไม่ควรประมาทและไม่ควรนำ “ธรรมกาย” ไปแลกกับ “กายเปรต”…ซึ่งไม่คุ้มกันเลย………#บารมีธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำ#เรียบเรียงจากนิตยสารธรรมกาย #ฉบับที่ ๔๑ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๓๙

แชร์เลย

Comments

comments

Share: