พระเบญจภาคีเนื้อพญาเหล็กชุดนี้ เป็นพระยุคที่สอง

หลวงป๋า & อานุภาพ ธาตุกายสิทธิ์

“มาแล้วเหรอ ปาลิไลยกะ” ถ้อยคำ อันเป็นปริศนาของ หลวงปู่ทองทิพย์ ที่กล่าวกับ หลวงป๋า

เล่าเรื่องตอนที่เคยอยู่ช่วยท่านว่าท่านให้ช่วยทําอะไรบ้าง

คุยกับเด็กคนนึง เลยเอามาฝาก

หลวงป๋าเคยพูดถึงยายชีจันขนนกยูงว่าคนนี้เก่งนะ

ญาณทัศนะของหลวงป๋าแจ่มใสชัดเจนขนาดไหน

หลวงป๋าท่านสั่งให้จดเอาไว้

อยู่กับหลวงป๋าต้องตาดีๆ

รัศมีแห่งบุญจากนับถือต่างศาสนาจนมาปฏิบัติธรรม เข้าถึงธรรมกายที่สุดละเอียด

บทสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ได้ “วิชชาธรรมกาย”

ภาพหุ่นเทียนพระชัยวรมัน และพระกริ่งเนื้อพญาเหล็ก ของวัดหลวงพ่อสด

พระพุทธจักรพรรดิ

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

คำอธิฐาน หลวงป๋า

รุ่นที่หลวงป๋าภูมิใจ

รุ่น”พระแม่ธรณี” หลวงปู่หงษ์ หลวงป๋า

ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

“ อานุภาพพิเศษ ” ของ … วิชชาธรรมกาย

คำอธิษฐานพุทธภูมิหลวงป๋า

นั่งดูดวงแก้วแล้วจะติดนิมิตหรือ

ผมจำได้แม่นเลย เรื่องความโง่ของตัวเอง

กิจของมหาโพธิสัตว์ทั้งสามนี้ เป็นส่วนที่จะทําให้การสังคายนาครั้งที่ ๕ เต็มบริบูรณ์ อันจะมีผลให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ครบ ๕,๐๐๐ ปี

การบูชาบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรบูชา เป็นมงคลสูงสุด

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(หลวงป๋าอธิฐานจิตด้วย) รุ่น ธนสารสมบัติ 29 ต.ค. 2548 18.39น.

เม็ดเหล็กไหลที่ป๋าจะเอาไปใส่ในพระกริ่งสัมมาอะระหัง

รูปถ่ายหลวงป๋าที่สุสานหอย75ล้านปี กระบี่