หลวงป๋าเคยพูดถึงยายชีจันขนนกยูงว่าคนนี้เก่งนะ

ญาณทัศนะของหลวงป๋าแจ่มใสชัดเจนขนาดไหน

หลวงป๋าท่านสั่งให้จดเอาไว้

อยู่กับหลวงป๋าต้องตาดีๆ

รัศมีแห่งบุญจากนับถือต่างศาสนาจนมาปฏิบัติธรรม เข้าถึงธรรมกายที่สุดละเอียด

บทสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ได้ “วิชชาธรรมกาย”

ภาพหุ่นเทียนพระชัยวรมัน และพระกริ่งเนื้อพญาเหล็ก ของวัดหลวงพ่อสด

พระพุทธจักรพรรดิ

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

คำอธิฐาน หลวงป๋า

รุ่นที่หลวงป๋าภูมิใจ

รุ่น”พระแม่ธรณี” หลวงปู่หงษ์ หลวงป๋า

ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

“ อานุภาพพิเศษ ” ของ … วิชชาธรรมกาย

คำอธิษฐานพุทธภูมิหลวงป๋า

นั่งดูดวงแก้วแล้วจะติดนิมิตหรือ

ผมจำได้แม่นเลย เรื่องความโง่ของตัวเอง

กิจของมหาโพธิสัตว์ทั้งสามนี้ เป็นส่วนที่จะทําให้การสังคายนาครั้งที่ ๕ เต็มบริบูรณ์ อันจะมีผลให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ครบ ๕,๐๐๐ ปี

การบูชาบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรบูชา เป็นมงคลสูงสุด

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(หลวงป๋าอธิฐานจิตด้วย) รุ่น ธนสารสมบัติ 29 ต.ค. 2548 18.39น.

เม็ดเหล็กไหลที่ป๋าจะเอาไปใส่ในพระกริ่งสัมมาอะระหัง

รูปถ่ายหลวงป๋าที่สุสานหอย75ล้านปี กระบี่

หนังสือมรรคผลพิสดาร

หลวงปู่ทองทิพย์หยุดเวลา

เธอคอยดูนะ

ช่วยปัดเป่าโรคภัย

ประสบการณ์ สามเณรปราโมทย์