เบี้ยแก้ที่หลวงป๋า และหลวงพ่อภาวนา ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) อ่างทอง

พระพุทธชัยมงคล และ พระจักรพรรดิชัยมงคล รุ่นมหามงคลเศรษฐี วัดหลวงพ่อสด พ.ศ.2550

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์โลกอย่างเช่นมนุษย์นี่

หนีนิมิตไม่พ้น

ถ้ามนุษย์มีกรรมเก่าจริง ทำอย่างไรจึงจะลบล้างกรรมเก่าได้

คำว่า “หยุด” ที่หลวงพ่อสด ท่านกล่าวไว้ว่า จะไปทางนี้ต้อง “หยุด”

ทำไมต้องมีดวงแก้วในการเจริญภาวนาธรรม

ชนชาติอื่นที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา จะมีนรกสวรรค์อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือไม่

จะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เห็นในขณะปฏิบัติภาวนาธรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่นึกเอาเอง

ผู้ปฏิบัติธรรมได้ผลเร็วช้าต่างกันเพราะเหตุใด

ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วสามารถรู้เห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดตามความเป็นจริงได้ ปัญญามันจึงเกิด

การฝึกเจริญภาวนาจะต้องมีครูคุมหรือไม่

การเจริญภาวนาเบื้องต้นมีหลักอย่างไร

เหตุใดผู้กระทำความชั่วในปัจจุบัน เช่น ฆ่าสัตว์ คดโกงประเทศชาติ จึงเป็นผู้ที่ร่ำรวย มีคนเคารพนับถือมากมาย แสดงว่า การกระทำชั่วไม่ได้ให้ผลตอบแทนในการทำความชั่ว ใช่หรือไม่

เมื่อทำความดีเป็นประจำแล้ว ไม่ต้องกลัวตาย

ประโยชน์ของการเจริญภาวนา

การเจริญภาวนา จำเป็นต้องผ่านนิมิตหรือไม่

คนกับผี ใครกลัวใครกันแน่

นึกดวงแก้วเข้าศูนย์กลางไม่ได้ นึกศูนย์กลางกายไม่ออก แต่จะให้นั่งให้ใจสงบเฉยๆ พอได้

ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่า

ทำอย่างไรจึงจะได้เห็นดวงปฐมมรรคเร็วๆ

อานุภาพของจิตเมื่อเข้าถึงและเป็นธาตุธรรมฝ่ายบุญ

หยุดให้ถูกที่

สภาวะของอานาปานสติ

ทะเลบุญ

หยุด … เพื่อเข้าถึงบุญ

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย

การทำบุญอุทิศให้ผู้อื่นอนุโมทนาบุญ บุญจะลดลงหรือไม่

ขณะนี้ในประเทศชาติของเรา ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ แต่คนไม่รู้บาปบุญคุณโทษมากขึ้น

ถ้าพิสูจน์นรก-สวรรค์ไม่ได้ อย่าไปสอนคนอื่นว่ามันไม่มี

ถาม : ผู้ปฏิบัติ ไม่เห็นนิมิตธรรมกาย คือ ปฏิบัติสายอื่นแต่ระดับจิตถึงธรรมกายนั้นมีไหม

หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้พบว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมันอยู่ตรงนี้