พระธาตุเสด็จ เป็นเครื่องหมายยืนยันและเป็นกำลังใจให้มาปฏิบัติธรรม

การเกิดและอานุภาพ ธาตุกายสิทธิ์ และพระตระกูลวัดปากน้ำ

กสิณกลาง คือ อาโลกกสิณ นั้นดีอย่างไร

หลวงป๋าท่านเรียกวิญญาณกายละเอียดคนตายมายืนอยู่ข้างๆ

พระผงรุ่นมหามงคลเศรษฐี

พระชุดใหญ่

ช่วงนึงสมัยหลวงป๋าอยู่กุฏิ9

ขออนุญาตเล่าเรื่องหลวงป๋าเรื่องนึงครับ

ยันต์บาตรเทวดา วัดหลวงพ่อสด

พระพุทธสุมงคล พระตระกูลวัดปากน้ำ

อดีตชาติหลวงป๋า กับ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

หลวงป๋ากล่าวถึงที่มาของเหล็กไหล 3 แบบ

พระเบญจภาคีเนื้อพญาเหล็กชุดนี้ เป็นพระยุคที่สอง

หลวงป๋า & อานุภาพ ธาตุกายสิทธิ์

“มาแล้วเหรอ ปาลิไลยกะ” ถ้อยคำ อันเป็นปริศนาของ หลวงปู่ทองทิพย์ ที่กล่าวกับ หลวงป๋า

เล่าเรื่องตอนที่เคยอยู่ช่วยท่านว่าท่านให้ช่วยทําอะไรบ้าง

คุยกับเด็กคนนึง เลยเอามาฝาก

หลวงป๋าเคยพูดถึงยายชีจันขนนกยูงว่าคนนี้เก่งนะ

ญาณทัศนะของหลวงป๋าแจ่มใสชัดเจนขนาดไหน

พระคาถาพญามหาปัตตาหมื่น

หลวงป๋าท่านสั่งให้จดเอาไว้

อยู่กับหลวงป๋าต้องตาดีๆ

รัศมีแห่งบุญจากนับถือต่างศาสนาจนมาปฏิบัติธรรม เข้าถึงธรรมกายที่สุดละเอียด

บทสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ได้ “วิชชาธรรมกาย”

ภาพหุ่นเทียนพระชัยวรมัน และพระกริ่งเนื้อพญาเหล็ก ของวัดหลวงพ่อสด

พระพุทธจักรพรรดิ

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย