Posted in พระราชพรหมเถร วิธีปฏิบัติ หลวงปู่สด หลวงป๋า

หนังสือมรรคผลพิสดาร

เรื่องที่ทำให้รู้สึกค้างค…

อ่านต่อ
Posted in พระเกจิอาจารย์ หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ หลวงป๋า

หลวงปู่ทองทิพย์หยุดเวลา

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่…

อ่านต่อ
Posted in พระเกจิอาจารย์ หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

เธอคอยดูนะ

เมื่อราวๆ 20 กว่าปีมาแล้ว…

อ่านต่อ
Posted in หลวงป๋า

ช่วยปัดเป่าโรคภัย

ครั้งเเรกที่ปิติมากเลยครั…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

ประสบการณ์ สามเณรปราโมทย์

ถ้าจะมีประสบการณ์ที่ประทั…

อ่านต่อ
Posted in พระเกจิอาจารย์ หลวงป๋า

ตามรอยสมเด็จพระพนรัตน์ พระสังฆราชอรัญวาสี (มหาเถระคันฉ่อง) พระอาจารย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกี…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

เหรียญภัตราหาร

รุ่นนี้ถ้าใครเป็นศิษย์รุ่…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล

อ่านต่อ
Posted in หลวงป๋า

พระจักรพรรดิ์ โดยพระเทพญาณมงคล

ในสมัยที่อาตมายังเป็นคฤหั…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

เล่าเรื่องผลการปฏิบัติธรร…

อ่านต่อ