เป็นประสาทน่ะ ก็เพราะว่าปฏิบัติเพี้ยนผิดทาง

พระร่วงนั่งในซุ้มเรือนแก้ว

พระยอดขุนพลและพระปางปฐมเทศนา (รุ่นบรรจุหลังอุโบสถ)

พระนิพพานธาตุ(สรีระ)พระพุทธเจ้าติกฺขักขะ

รายละเอียดประดิษฐานรูปเหมือนหลวงป๋า

ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

กองทัพธรรม ทหารอย่าหนีทัพ หลวงป๋า

ดวงแก้วพระครูเทพโลกอุดร

อัศจรรย์ หลวงป๋า

รวมภาพพิธีหลวงปู่หงษ์กับหลวงป๋า

เรื่องการบำเพ็ญบารมี

รุ่นนี้ต่อไปจะหมดวัดนะ แล้วจะดังนะ คำพูดหลวงป๋า

เหล็กจารหลวงป๋า

สนธนาธรรม กับ บุคคลต้นยุค

หลวงป๋าไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สกลนคร

ไม้เท้ากระดูกช้างของหลวงป๋า

หนุมาน หลวงปู่หงษ์

หลวงป๋าไม่ทิ้งลูกศิษย์

โทษร้ายแรง ของการเสพสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย

ศูนย์กลางกาย ทางสายเอก ที่มุ่งตรงถึงมรรคผล นิพพาน

การทำบุญกับคนชั่ว คนพาล ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เราจะได้บุญหรือไม่

กำจัดธรรมดำ ยังธรรมขาวให้เจริญ

การให้พรและการรับพรในช่วงปีใหม่ เพื่อให้ได้ผลดี ควรปฏิบัติอย่างไร

ยักษ์

เมื่อหลวงปู่วัดปากน้ำ กล่าวถึงบารมีธรรมของหลวงปู่วีระ คณุตฺตโม

พระโพธิสัตว์ 3 ระดับ

กายสิทธิ์ ที่สุดวิเศษที่สุดในวิชชาธรรมกาย

เหตุการณ์มงคล รุ่นนั่งรวย

หลวงป๋าเล่าถึงเหล็กไหล

หลวงป๋า นำผู้ปฏิบัติไปดูนรก- สวรรค์หลวงป๋า

บรรดาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูง เมื่อท่านเจริญอานาปานสติ ใจหยุดลมหยุดที่ศูนย์กลางกาย ก็เห็นเป็นดวงใสเหมือนกันหมด.

เรื่องเจตนาความคิดอ่านทางใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง