เจริญภาวนาใจสงบหยุดชั่วขณะจิตเดียว
อานิสงส์นับประมาณไม่ได้

พระพุทธชัยมงคล และพระจักรพรรดิชัยมงคล เนื้อกากยายักษ์

นมัสการพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

คำบูชา พระเทพญาณมงคล วิ. เสริมชัย ชยมงฺคโล (หลวงป๋า)

น้ำมนต์หลวงป๋า

พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆในพระนิพพานเป็น

หลวงป๋าพูดถึงการถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคลและพระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว รุ่น อายุวัฒนมงคล 84 ปี หลวงป๋า

ตะกรุดหลวงป๋า

มีคราวหนึ่ง หลวงป๋าได้อ่านรายชื่อผู้ทำบุญ

หลวงป๋าเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ

ขอแบ่งปันภาพและตะกรุดของหลวงปู่ทองทิพย์

หลวงพ่อปิยปกาศิต รุ่นแรกพ.ศ.2545 วัดกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ทำไมผมถึงเชื่อมั่นในอานุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

หลวงป๋าเชิญพระประจำตัว ให้ลูกศิษย์ (500 องค์)

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

ธาตุกายสิทธิ์ คือ ธาตุส่วนหยาบที่มีกายสิทธิ์ชั้นยอดอาศัยซ้อนภพอยู่ ณ ภายใน กายสิทธิ์แต่ละชนิดก็มีบารมี และอานุภาพแตกต่างกันออกไป

ขออนุญาตเล่าเรื่องหลวงป๋าครับ หลวงป๋าท่านมีตาทิพย์หูทิพย์

รุ่นนั่งรวย หลวงปู่หงษ์ ปี2546 หลวงป๋าไปด้วย

เบี้ยแก้ที่หลวงป๋า และหลวงพ่อภาวนา ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) อ่างทอง

พระพุทธชัยมงคล และ พระจักรพรรดิชัยมงคล รุ่นมหามงคลเศรษฐี วัดหลวงพ่อสด พ.ศ.2550

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์โลกอย่างเช่นมนุษย์นี่

หนีนิมิตไม่พ้น

ถ้ามนุษย์มีกรรมเก่าจริง ทำอย่างไรจึงจะลบล้างกรรมเก่าได้

คำว่า “หยุด” ที่หลวงพ่อสด ท่านกล่าวไว้ว่า จะไปทางนี้ต้อง “หยุด”

ทำไมต้องมีดวงแก้วในการเจริญภาวนาธรรม

ชนชาติอื่นที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา จะมีนรกสวรรค์อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือไม่

จะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เห็นในขณะปฏิบัติภาวนาธรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่นึกเอาเอง

ผู้ปฏิบัติธรรมได้ผลเร็วช้าต่างกันเพราะเหตุใด

ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วสามารถรู้เห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดตามความเป็นจริงได้ ปัญญามันจึงเกิด

การฝึกเจริญภาวนาจะต้องมีครูคุมหรือไม่

การเจริญภาวนาเบื้องต้นมีหลักอย่างไร