พระพุทธจักรพรรดิ

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

คำอธิฐาน หลวงป๋า

รุ่นที่หลวงป๋าภูมิใจ

รุ่น”พระแม่ธรณี” หลวงปู่หงษ์ หลวงป๋า

ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

“ อานุภาพพิเศษ ” ของ … วิชชาธรรมกาย

คำอธิษฐานพุทธภูมิหลวงป๋า

นั่งดูดวงแก้วแล้วจะติดนิมิตหรือ

ผมจำได้แม่นเลย เรื่องความโง่ของตัวเอง

กิจของมหาโพธิสัตว์ทั้งสามนี้ เป็นส่วนที่จะทําให้การสังคายนาครั้งที่ ๕ เต็มบริบูรณ์ อันจะมีผลให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ครบ ๕,๐๐๐ ปี

การบูชาบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรบูชา เป็นมงคลสูงสุด

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(หลวงป๋าอธิฐานจิตด้วย) รุ่น ธนสารสมบัติ 29 ต.ค. 2548 18.39น.

เม็ดเหล็กไหลที่ป๋าจะเอาไปใส่ในพระกริ่งสัมมาอะระหัง

รูปถ่ายหลวงป๋าที่สุสานหอย75ล้านปี กระบี่

หนังสือมรรคผลพิสดาร

หลวงปู่ทองทิพย์หยุดเวลา

เธอคอยดูนะ

ช่วยปัดเป่าโรคภัย

ประสบการณ์ สามเณรปราโมทย์

ตามรอยสมเด็จพระพนรัตน์ พระสังฆราชอรัญวาสี (มหาเถระคันฉ่อง) พระอาจารย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เหรียญภัตราหาร

ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล

พระจักรพรรดิ์ โดยพระเทพญาณมงคล

เล่าเรื่องผลการปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม หาที่พึ่ง ตัวตนอันประเสริฐ ที่แท้จริง

หลวงตาอึดอัดใจ