อาจารย์เสือ เพชรสังฆาต หรือปู่สุทัศน์ โตทวี ปรมาจารย์ผู้สืบทอดวิชชาอิทธิวิธีการเรียกกายสิทธิ์พญาเหล็ก

แจ้งข่าวว่า อาจารย์เสือ เพชรสังฆาต หรือปู่สุทัศน์ โตทวี […]

Continue Reading

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวงเห็นกาย 18 กาย แล้วไป ฝึกแบบมโนมยิทธิต่อ ส่งใจไปใน ที่ต่างๆ ได้ เมื่อปรารถนาดีกับ ผู้อื่นก็เอาธรรมะไปสอน แบบ เอาวิชชาธรรมกายปนผสมกับ ความรู้ของสายอื่นที่ตนฝึกฝนมา อยากทราบว่าจะมีผลเสีย กับผู้ฝึกและผู้สอนไหมครับ

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวง […]

Continue Reading