จาวตาลเหล็กไหล ยุคกลาง หลวงป๋า

เมื่อเราจะเข้ามาบำเพ็ญบารมี เราต้องฝืนอำนาจของกิเลสมารและบ่วงมาร

สมณบริขาร หลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลวงป๋าเคยพูดไว้ว่า ดีแล้วที่พระของหลวงป๋าไม่ดัง

พระยอดขุนพลบุเรงนอง

เหตุใดคนชั่วในปัจจุบันจึงเป็นคนร่ำรวย มีคนนับถือมากมาย

หลวงป๋า

ความปรารถนาในการสร้างพระมหาเจดีย์ ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

การบําเพ็ญบารมีด้วยการเจริญภาวนาวิชชา ธรรมกายชั้นสูง สะสางธาตุธรรม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลวงพ่อสด

ทำไมหลวงป๋าจึงสร้างพระนั่งเมืองแก้ว

พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วิหารทานที่เป็นเนื้อนาบุญอันสำคัญ

หลวงป๋าได้เชิญวัชรธาตุลงสู่วัตถุมงคล ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

อาจารย์รูปนี้ได้รับบารมีมาจากเบื้องบนซึ่งทรงคุณค่าสูงสุด

ตะกรุดหลวงป๋า ยังไม่ม้วน

พระไพลดำรุ่นแรก(1ใน72องค์แรกที่เกิดขึ้นในพิธี) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ดวงแก้วพระนิพพาน

หลวงป๋าพูดถึงหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ พระผู้ทำวิชชาช่วยโลก

ทำจริงให้รู้จริงอย่างต่อเนื่อง แล้วย่อมถึงความสำเร็จได้

พระกันนิวเคลียร์

ธรรมของจริงนั้นเป็นของสูงและคมมาก

รูปหล่อหลวงป๋า

เป็นประสาทน่ะ ก็เพราะว่าปฏิบัติเพี้ยนผิดทาง

พระร่วงนั่งในซุ้มเรือนแก้ว

พระยอดขุนพลและพระปางปฐมเทศนา (รุ่นบรรจุหลังอุโบสถ)

พระนิพพานธาตุ(สรีระ)พระพุทธเจ้าติกฺขักขะ

รายละเอียดประดิษฐานรูปเหมือนหลวงป๋า

ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

กองทัพธรรม ทหารอย่าหนีทัพ หลวงป๋า

ดวงแก้วพระครูเทพโลกอุดร

อัศจรรย์ หลวงป๋า

รวมภาพพิธีหลวงปู่หงษ์กับหลวงป๋า

เรื่องการบำเพ็ญบารมี