เทพยดา สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงหรือ

เหตุใดเวลานั่งสมาธิจึงมักง่วงนอน

มั่นใจเสมอ กับพระอรหันต์จกบาตร

พระไพรดำ บอกตามตรง ฟันธงว่ายืนยันด้วยสายตาไม่ได้ +จำนวนสร้าง

พระชัยวรมันสามฤทธิ์ มีจำนวนสร้างไม่กี่สิบองค์

พระไพรดำหนึ่งองค์ มีเทวดาระดับฤาษีผู้ทรงฌาณคอยรักษา

รูปเหมือนหลวงป๋ารุ่นนี้มีธาตุธรรมหลวงป๋าทุกองค์

พระพิมพ์อธิษฐานฤทธิ์(พนมมือ)หลวงปู่เทพโลกอุดร

คงอีกนานกว่าหลวงป๋าท่านจะลงมาสร้างบารมีอีกครั้ง โดย หลวงตาอู๋

อย่าไปหลงเชื่อตามกิเลสของผู้ใด

อาตมาจะบอกโยมนะ พระก็เถอะ อย่านึกว่าจะรอด

มิจฉาทิฏฐิ

วางแผนชีวิตของตน๑๐ปี

ผมยังสงสัย ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปหรือครับ

ชาวเนเธอร์แลนด์เข้าถึงธรรมกาย

หลวงป๋า พระอินทร์ ท้าวเวสสุวรรณ

หลวงป๋าแนะการอธิษฐานให้ถูก

เมื่อครั้งที่อาตมายังเป็นฆราวาสอยู่

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ปรารภความเพียร

ทำบุญแล้วหากอธิษฐานขอให้เกิดมาร่ำรวยอย่างเดียว

ต่างศาสนาเข้าถึงธรรมกาย

พิธีผูกพัทธสีมาวัดหลวงพ่อสดนี้ ถือเอา“ ฤกษ์สะดวก”

พึงมีสติสังวรระวังว่า

ความอดใจ อดจนกระทั่งใจหยุด

สถานที่แห่งนี้ ไม่มีการพยากรณ์

ใช้ธรรมกายดูหวย

ความเกี่ยวข้องระหว่างท้าวเวสสุวัณกับวัดหลวงพ่อสด

สายธาตุธรรม

การอัญเชิญพญาเหล็ก ให้สำเร็จเป็นพระกริ่ง

ป๋าถามว่าได้พระป๋าบ้างยัง

หลวงปู่เทพโลกอุดร มาหาหลวงป๋า