มื่อมีภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากให้นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว

เมื่อมีภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากให้นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว.

เมื่อเราได้บุญแล้ว เราจะทำอย่างไร เราจะรักษาบุญอย่างไร เพราะเราไม่เห็นบุญ

เราต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ของเรา ทำใจให้หยุดให้นิ่ง บังคับใจให้หยุดให้นิ่งว่าบุญของเรามีอยู่ตรงนี้ ถ้าพอใจหยุดได้แล้วและถูกส่วนเข้าแล้ว เราจะเห็นดวงบุญของเรา เห็นชัดเจนทีเดียว อ่านเพิ่มเติม มื่อมีภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากให้นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว

บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถร ท่านเคยแสดงธรรมสั้นๆเป็นข้อคิดว่า “#บุญส่งผลตามเจตนา” จึงใคร่ขอนำธรรมะนี้มาขยายความ

ขอให้เข้าใจว่า บุญส่งผลตามเจตนานี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ.. อ่านเพิ่มเติม บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร

หลวงป๋า

#อมตวัชรวจีหลวงป๋า

#ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร ???

#ถาม :: ภพภูมิของบุคคลนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร เช่นคนนับถือศาสนาอื่นบางกลุ่ม ได้ฆ่าพระสงฆ์เรา จะมีคติเป็นอย่างไร

#ตอบ :: ตรงนี้ ใคร่กราบเรียนพระเดชพระคุณพระคุณเจ้า ทุกท่านให้ทราบ ขอเจริญพรให้ญาติโยมทราบ ตั้งใจฟังให้ดี อ่านเพิ่มเติม ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร