การทำบุญอุทิศให้ผู้อื่นอนุโมทนาบุญ บุญจะลดลงหรือไม่

📍 การทำบุญอุทิศให้ผู้อื่นอนุโมทนาบุญ บุญจะลดลงหรือไม่ ❓
📶”…เรื่องนี้ยืนยันได้ว่าบุญจะไม่ลดลง เพราะบุญไม่เหมือนวัตถุสิ่งของ เป็น “คุณความดี” เป็นธรรมชาติเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ยิ่งให้ยิ่งสะอาด ยิ่งให้ยิ่งได้ เหมือนเทียนที่เริ่มแรกจุดเทียนขึ้นเล่มเดียว เหมือนกับการทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล จะเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเล็กก็แล้วแต่ ทานกุศลก็เล่มเล็กหน่อย ศีลกุศลก็โตหน่อย ภาวนากุศลก็โตที่สุด
📶เท่ากับว่ามีแสงสว่างอยู่กับเขาแล้วมีผู้อนุโมทนาบุญมากเท่าใด ก็อุปมาเหมือนกับว่าผู้ที่ได้อนุโมทนาได้มาต่อเทียนกับเรามากขึ้นเท่านั้น แสงสว่างจากเทียนนั้นปรากฏแก่ผู้มาต่อ คือผู้อนุโมทนาบุญ และย่อมปรากฏแสงเทียนเพิ่มขึ้นแก่ผู้อุทิศส่วนบุญเพิ่มขึ้นทับทวีไม่มีหมด กลับยิ่งได้บุญเป็นทับทวี….”
🙏ตอบปัญหาธรรม🙏
โดย #พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) (หลวงป๋า) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: