ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่า

📌 ” ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่า การกระทำคุณงามความดี ถึงเป็นบุญบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมีนั้น จะต้องได้รับการทดสอบบารมีเป็นขั้นๆ ไปเป็นธรรมดา ใครดี-ใครก็ต้านอยู่ ใครไม่ดีพอ-ก็ตกม้าตายเสียกลางคัน อุปมาดั่งขุนพลหรือแม่ทัพจะต้องกล้าหาญชาญฉลาดในการต่อสู้ ทั้งรุก รับ รบ ถอย และยึดที่มั่น ฉันใด ผู้บำเพ็ญบารมีก็ฉันนั้น ไม่สู้ ก็ต้องตาย อย่างไม่มีทางรอด คือไม่อาจจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้ แต่ถ้าสู้ ไม่ถอย ทำความดีรุดหน้าไป ถึงจะต้องตายในภพชาตินี้ ก็ยังมีทางรอด คือเมื่อบุญบารมีเต็มก็ถึงมรรค ผล นิพพาน อันเป็นบรมสุข แดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ “📌

🙏โอวาทธรรม🙏
พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า)
(เสริมชัย ชยมงฺคโล)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: