ดวงแก้วพระนิพพาน

พระของขวัญวัดหลวงพ่อสด

หลวงพี่ โจ้  · 26 กรกฎาคม 2019  ·

จำดวงแก้วพระนิพพานได้ไหม ใครมีบ้างขอชมหน่อย

หลวงพี่ โจ้

16 กุมภาพันธ์ 2019  ·

หลวงป๋าเอ่ยว่าเป็น”ดวงแก้วพระนิพพาน”

แต่ในพระนิพพานไม่มีธาตุหยาบจะมีดวงแก้วได้อย่างไร

หลวงป๋าบอกว่า ในพระนิพพานไม่มีธาตุอยาบ ธาตุหยาบมีแต่ในมนุษย์เท่านั้น แต่เมื่อธาตุหยาบและธาตุละเอียด สัมพันธ์กันถูกศูนย์ถูกส่วน ย่อมเกิดขึ้นได้ เหมือนเช่นเดียวกันกับการปฏิสนธิ ต้องแยกให้ออกว่าส่วนไหนเป็นธาตุหยาบ ส่วนไหนเป็นธาตุละเอียด หลวงป๋ากล่าวไว้คร่าวๆ ดังนี้ในวันที่แจกดวงแก้ว หลังทำวัตรเย็นวิหารกลางน้ำ

วิมังสา อิสะวาสุ

ผมก็ได้มาดวงหนึ่ง ท่านมอบให้เป็นรางวัลและเป็นกำลังใจ หลังผมทำงานตามสั่งได้เรียบร้อย คือให้ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อภาวนา เพื่อนำตีพิมพ์ลงนิตยสารธรรมกาย อันเป็นเทคนิคของการทำประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งหลายได้รับทราบว่า งานสร้างสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายที่อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรีนั้น อยู่ในสายตาของพระมหาเถระผู้ใหญ่วัดปากน้ำทุกย่างกัาว โดยที่พระมหาเสริมชัยเป็นผู้ดำเนินงานตามนโยบายอันได้รับความเห็นชอบจากพระผู้ใหญ่ของวัดแม่แล้ว…หลวงป๋าจึงประสิทธิให้มา 1 ดวงครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: