ถ้าได้เจริญภาวนาให้ถูกต้องตามแนววิชชาธรรมกายนี้แล้ว มีแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

🎯 “…ถ้าได้เจริญภาวนาให้ถูกต้องตามแนววิชชาธรรมกายนี้แล้ว มีแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น ผู้ที่เคยฟุ้งซ่านก็จะค่อย ๆ คลายจากความฟุ้งซ่านลง ตามระดับธรรมที่ปฏิบัติได้ จึงไม่ต้องกลัวเสียสติหรือเป็นโรคประสาทแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ขอแต่ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามแนวนี้เท่านั้น ถ้าผิดไปจากนี้ อาตมาไม่รับรอง และนอกจากผลดีที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังให้ผลดีในข้ออื่น ๆ ทั้งในทางโลกและทางธรรมอีก มากมายนัก ขอให้ท่านหมั่นพิจารณาที่เหตุ สังเกตดูที่ผลให้ดีก็แล้วกัน…” 🎯
🙏โอวาทธรรม🙏
พระเดชพระคุณ #พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายโดยตรงจากพระเดชพระคุณ #หลวงพ่อวัดปากน้ำ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ #วัดปากน้ำภาษีเจริญ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: