วิชาโชคลาภ คาถา…” ปะจะขะ” หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

วิชาโชคลาภ บริกรรมภาวนา ” ปะจะขะ ” คาถา 3 คำนี้ ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน… อานุภาพตามตำรา ท่านว่าโชคลาภแรงครูช่วยหมั่นภาวนา ครูอาจารย์เจ้าของวิชาจะนำโชคลาภมาให้ ขยันภาวนาจนผู้คนนำพาโชคลาภ ข้าวของ เงินทอง มากำนัล มิรู้สิ้น..หลับฝันจะได้นิมิตดี มีลาภจากการเสี่ยงโชค กุลบุตรผู้ใคร่สืบทอดวิชาภาวนานี้ไว้ ตามรอยครู หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ..ตำราว่าวิชานี้ จะมีกำลังแรงครู หนุนช่วย จะสมปรารถนา มีเครื่องบูชาคำนับครู เมื่อเริ่มเรียนมี… ผ้าขาวหรือผ้าสบง 1ผืน เทียนขี้ผึ้ง 8 เล่ม เงินกำนล ขันบูชาครู 20 บาทขึ้น ดอกบัว 8 ดอก กรวยดอกไม้ ๕ …รำลึกถึงหลวงปู่หงษ์ ครูบาอาจารย์ ขอรับวิชาและขอให้ครูช่วยให้วิชาสำฤทธิ์ผล แล้วนำดอกบัว 8 ดอกมาลอยในขันน้ำมนต์ ปักเทียนเล่ม 1 บาท ปากขัน 1 คู่ ตามภาพ บริกรรม ปะจะขะ ๆ ๆ ๆ กำหนดจิต บริกรรมทำน้ำมนต์ ในขันไปด้วย เมื่อภาวนาจนจุใจ ให้สลับ อธิษฐานขอรับวิชาและขอให้ครูช่วยให้วิชาสำฤทธิ์ผล สลับบริกรรรม สลับกลับไป กลับมา 3 ครั้งเมื่อเริ่มเรียนครั้งแรก เป็นเสร็จพิธี จากนั้นนำน้ำมนต์ที่อยู่ในขันไว้ผสมน้ำอาบ และ ดื่ม 3 วัน 7 วัน และเก็บน้ำมนต์ไว้ ใช้ได้ตลอด… ต่อไปก็หมั่นภาวนาคาถาในใจ หรือสวดออกเสียงขยับปากเบา ๆ เมื่ออยู่ปลอดคนหรือในห้องพระ (อย่าทำหวังจะอวดคนให้เห็นจัดเป็นอุปกิเลสไม่ว่าวิชาใด ๆ ก็จะไม่มีผลเพราะจิตเพ่งออกนอก) หมั่นสวดเสกน้ำมนต์ในขันเติมน้ำไว้ บ่อย ๆ ใช้อาบ กินตลอดไป พรมบ้าน พรมรถ พรมของขายใช้ได้ ๑๐๘ ประการ ไม่ช้าแรงบุญ แรงครู พลังจิต จะมีผล มีอานุภาพตามเกล็ดวิชาดังได้พรรณาไว้ดังนี้แล

ขอบคุณผู้บันทึกภาพและจดบันทึกวิชา ขอเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน..
: พระมหาศุภกิจ ปภสฺสโร เรียบเรียง
ข้อมูล : เสกสรรค์ พรหมนุช

แชร์เลย

Comments

comments

Share: