หลวงปู่ท่านเคยบอกไว้ว่า “เฮาตาย คือ บ่ตาย”

Weeko Thanaroyoบารมีธรรมหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ พระมหาโพธิสัตว์แห่งลุ่มน้ำโขง14 เมษายน  ·

หลวงปู่ท่านเคยบอกไว้ว่า “เฮาตาย คือ บ่ตาย”
ท่านว่า โตทำภายนอก เฮาทำภายใน
สำหรับผู้ที่ถึงศีลธรรมของหลวงปู่แล้ว หลวงปู่ท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิม
ท่านยังพูดคุย สื่อสารได้ เพียงแต่ไม่ใช้สังขารเท่านั้น แต่ท่านจะอยู่ที่ไหน อย่างไร ก็แล้วแต่บุญวาสนาที่สร้างมากับหลวงปู่ ว่าท่านจะเปิดศีลธรรมให้ขนาดไหน
ถ้าใครทำทาน ศีล ภาวนา ให้ยิ่งตามที่หลวงปู่ท่านสอน ก็จะเข้าใจได้
รูปที่มีแสงด้านล่าง ลูกศิษย์หลวงปู่ที่ทำงานกรมป่าไม้ถ่ายไว้ได้

แชร์เลย

Comments

comments

Share: