เหรียญสมบัติจักรพรรดิรัตนะ ๗ พระอาจารย์วิริยังกุโร

เหรียญสมบัติจักรพรรดิรัตนะ๗ เนื้อกายสิทธิเหล็กไหลต่างๆ อาทิเช่นชนวนมวลสาร
-เหล็กไหลเงินยวง
-เหล็กเปียก
-หยาดน้ำฟ้าฯ
-ปรอทเสก
-ปรอทเพชร
-ชนวนเงินมหาสะท้อน
-ชนวนมหาระงับ
-แร่โคตรเศรษฐีแม่ชีประทุม
-ชนวนตะกั่วเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดู่
-ดีบุกเสก 100 พิธี
-วัชรธาตุ
-ตะกั่วโบราณกรุต่างๆ
-ชินยอดพระปรางค์ใหญ่อายุ๒๐๐กว่าปี ฯลฯ

เหรียญนี้เป็นดำริของ พระอาจารย์วิริยังกุโร วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฏร์บูรณะ และความตั้งใจ ท่านมอบหมายให้ดำเนินการทำแบบ และติดต่อช่างฝีมือขั้นเทพ 1ใน5ของวงการ เป็นพระพุทธจักรพรรดิ ซ้อนพระพุทธธรรทกาย และหลวงปู่วัดปากน้ำ(ซึ่งเป็นรหัสชุดวิชาสำคัญในวิชามรรคผลพิศดาร) เป็นแบบที่ท่านตั้งใจไว้ถึง20ปี ในที่สุดเป็น20ปีแห่งการรอก็สำเร็จ
*รูปทรง
-เป็นเหรียญทรงกลม จะมีและไม่มีหูคือเหรียญเนื้อพิเศษ
*ด้านหน้า
-เป็นรูปพระพุทธจักรพรรดิ ซ้อนพระพุทธธรรมกายและหลวงปู่วัดปากน้ำ ในวงรัตนจักร มีข้อความ2ด้านๆขวาขององค์พระ เป็นอักขระขอมอ่านว่า”สัมมาอะระหัง”
ด้านซ้ายขององค์พระเป็นภาษาไทย อ่านว่า”สัมมาอะระหัง”เช่นกัน ซึ่งพุทธคาถาสำคัญ เป็นองค์ภาวนาในวิชามรรคผลพระนิพานพิศดารนี้ แปลว่า “พุทธองค์เป็นพระอรหันต์โดยชอบ”….ความหมายเป็นพุทธานุสติสูง ยังใจให้ถึงคุณพระรัตนตรัย
*ด้านหลัง
-เป็นผังรัตนะเจ็ดในวงจักร ศูนย์กลางของเหรียญด้านหลังเป็น ผังธาตุผังวิชา เป็นปริศนาธรรมในวิชาสะสางธาตุธรรมพิศดาร ซึ่งอยู่กลางดอกบัว12กลีบคืออริยมรรคมีองค์8 รวมกับอริยสัจจ4 ซึ่งเป็นอรรถธรรมนำไปถึงความพ้นทุกข์ เหนือกลีบบัว แบ่งช่องไฟ เป็นรูปสมบัติจักรพรรดิ ประกอบด้วย ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว นางแก้ว ถ้าสังเกตจะเห็นเส้นวงกลม สองเส้น แทนแว่นแก้ว และกล้องแก้ว เมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นความหมายของสมบัติจักรพรรดิโดยรวมที่แฝงรหัสวิชาสำคัญของการสะสางธาตุธรรม ทำบารมี ต่อสายสมบัติจักรพรรดิ มีกินไม่หมด ตักใช้ไม่ขาดพร่อง
*มีโค๊ตสำคัญ อักขระขอม ตัวยะ ตรงด้านขวามือของขุนคลังแก้ว ซึ่งมีความหมาย ของตัวคือบทต้นคำบูชาพระขึ้นกรรมฐาน ว่า “ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธังฯ” และ “ยะ”อีกความหมายหนึ่ง คือยะที่หมายหมายถึงความเป็นที่หนึ่ง หรือจุดสูงสุด

แชร์เลย

Comments

comments

Share: