แก้วกายสิทธิ์อีกแบบที่เกิดขึ้นในวัดหลวงพ่อสด

คดต่อ

ปิยะ ศรีทองคํา วัตถุมงคล วัดหลวงพ่อสด ให้เช่า บูชากันได้เต็มที่

  · 17 ตุลาคม เวลา 22:13 น. 

#แก้วกายสิทธิ์อีกแบบที่เกิดขึ้นในวัดหลวงพ่อสด
#ชิ้นนี้ขายไปแล้วขออนุญาติเจ้าของใหม่เอามาลงให้ได้ศึกษากัน

ของดีในแผ่นดิน
“วัตถุมงคลต่อเงินต่อทองนับเป้นของขลังเสริมโชคลาภ
ตามชื่อมงคลทีว่า ” ต่อเงินต่อทอง” อันหมายถึงการต่อเติมเสริมยอดให้มีเงินทองเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไป “ต่อ” นับเป้นสัตว์ทีมีวงจรชีวิตน่าสนใจอย่างยิ่ง
มันเป้นสัตว์ขนาดเล็กทีมีพิษสงร้ายกาจ มนุษย์เราโดนต่อต่อยเพียง7ตัวก็อาจสิ้นชีวิตได้จากความเจ็บปวดของเหล็กใน ยิ่งต่อบางชนิดทีเรียกว่า “ต่อหัวเสือ” หรือทางภาคใต้ เรียก ต่อรัดผลัดผ้าแดง ถ้าคุณโดนต่อชนิดนี้ต่อยเพียง 3 ตัวโอกาสตายมีถึง80เปอรเซนต
ความลึกลับในวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนี้ ยังน่าติดตามอย่างยิ่ง เพราะตัวต่อแม้ว่าจะดูคล้ายผึ้งหรือแมลงภู่ ทีดํารงชีวิตด้วยนํ้าหวานจากเกสรดอกไม้ แต่ในความเป้นจริงต่อเป้นแมลงทีเป้นสัตว์กินเนื้อครับ ตัวต่อจะล่าอาหารจากตัวหนอ มันจะต่อยทําให้เหยื่อเป้นอัมพาต จากนั้นมันจะทําการฝังไข่ตัวอ่อนลงในเหยื่อ เมื่อตัวอ่อนของมันออกจากไข่มาก็จะเริ่มกัดกินเหยื่อเมื่อทีตัวต่องานทิ้งไว้ให้ ต่อเป้นสัตว์กินเนื้อตัวฉกาจชนิดหนึ่งทีเดียว
แต่นอกเหนือจากชีวิตความเป็นอยู่ตามสภาพการณ์ดังกล่าวมานี้แล้ว ตัวต่อมันยังมีภูมิปัญญา ทีฉลาดลํ้าลึกเพราะมันสามารถหา “แก้ว” กลมใสมาไว้ในรัง แก้วทีมันหามาไว้ในรังนั้นเขานับถือกันว่าเป้นแก้ว กายสิทธิ ตัวต่อมันหาแก้วทีมีฤิทธิในตัวเองมาเป้นของกํานัลแด่ “นางพญาต่อ” แก้วทีมันหามานั้นจะมาเพิ่มฤิทธิอํานาจแก่ตัวนางพญา และยังเพิ่มตบะบารมีแก่รังต่อนั้นอีกด้วย อํานาจแห่งแก้วจะคุ้มครองกันภัยพวกมันได้ มนุษยเราเมื่อพบรังต่อร้างเมื่อคุ้ยรังต่ออาจพบหินแก้วชนิดนี้ ทางภาคเหนือเจาเรียก “แก้วแสงต่อ”
“แก้วแสงต่อ” จัดเป้นแก้วกายสิทธิทีใครได้ครอบครองจะมีอานุภาพวาสนา ชะตาชีวิตจะรุ่งเรืองผิดหูผิดตา เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย เพราะอํานาจแห่งแก้วแสงต่อ จะน้อมนําเอาโชคลาภมาให้ ภายในแก้วแสงต่อ จะมีพลังงานชีวิตของตัวต่อนับร้อยนับพันทั้งพลังชีวิตแห่งนางพญาต่อ ทีสะสมผูกพันกับแก้วมานานแสนนาน อํานาจเหล่านี้จะน้อมนําความมั่งมีศรีสุขให้แก่ผู้ครอบครอง แก้วแสงต่อ นั้นบางท่านถือเป้น คด ประเภทหนึ่งก็มี โดยคตแก้วแสงต่อนี้ถือเป็น กายสิทธิมีอํานาจทั้งเมตตามหานิยม ทั้งคุ้มครองอันตรายทั้งปวงแก่ผู้ครอบครองได้ด้วย
สรุปแล้วแก้วทีอยู่ภายในรังต่อนั้น เป้นแก้วกายสิทธิทีมีคุณอนันต์ แก้วประเภทนี้บางท่านเชื่อว่าเป้นแก้วเสด็จมาอยู่ในรังต่อเองตามธรรมชาติ เพราะแก้วเหล่านี้เสด็จไปมาได้
มีวิญญานอยู่ภายใน มักหาทีพักอยู่ในทีลึกลับไม่ชอบสังคมวุ่นวายของมนุษย์ นับว่าเป้นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวต่อทีน่าแปลกมาก
นอกจากแก้วกายสิทธิแก้วแสงต่อทีอยู่ ภายในรังต่อแล้ว ท่านทราบหรือไม่ว่า “รังต่อ”เองก็เป้นของมีอาถรรพณ์ การสร้างวัตถุมงคล
“ต่อเงินต่อทอง” ให้ขลังนั้นถ้าได้นําเอา “มวลสารจากรังต่อ มาเป้นส่วนผสมด้วยแล้ว จะทวีความขลังมากทีสุด เพราะแน่นอนว่าภายในรังของต่อ ทีแม้ว่าจะร้างรังแล้วก็ตาม มันก็ยังมี พลังงานชีวิต หรือปราณ ของต่อทั้งปวงซึมซาบ อยู่ในทุกอณูของรังต่อนั้น
ข้าพเจ้าได้ถามผู้รุ้เกี่ยวข้องกับเรื่องรังต่อนี้
มาพอสมควร ทั้งทีข้าพเจ้าเองได้เคยเห้นท่านผู้รุ้ท่านหนึ่งเอารังต่อมาแขวนไว้ในบ้าน ท่านบอกว่ารังต่อนี้สามารถนําพาโชคลาภได้ แต่เป้นของแรง ต้องนํามารดนํ้ามนต์ธรณีสารเสียก่อน
ทีว่าเป้นของแรงนั้นเพราะ ต่อ เป้นสัตว์ทีดุร้าย มีเหล็กในเป้นพิษร้ายแรง มีนิสัยก้าวร้่าว เล่นงานคนหรือสัตว์ทีมารุกรานรังมันถึงตายได้ ดังนั้นรังต่อจึงมีคลื่นพลังงานทีดุร้ายอยู่ภายใน ต้องมาทําพิธีให้คลื่นพลังงานทีดุร้ายอ่อนตัวลงโดยการมารดนํ้ามนต์ธรณีสาร นํ้ามนต์ธรณีวารนั้นก็โดย การเอามะกรูด ส้มป่อย ต้นธรณีสาร เอาของเหล่านี้มาเสกทําเป้นนํ้ามนต์ล้างอาถรรพณ์ทีดุร้าย ของรังต่อเสียก่อน จากนั้นจึงเอารังต่อมาแขวนบูชาไว้ภายในบ้าน แต่ท่านว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอเพราะ รังต่อนั้นบางรังทีเฮี้ยน มันจะมีพวก ผีโป่งผีป่า เข้ามาแอบแฝงอยู่ในรังต่อด้วย ทั้งนี้คงเพราะต่อเป้นสัตว์กินเนื้อ พวกผีโป่งผีป่่า มักแอบแฝงอยู่ในรังคอยเสพเนื้ออาหาร ทีตัวต่อไปหามา ภายในรังตามไปด้วย
ดังนี้เองรังต่อ บางรังจึงเฮี้ยนเป้นพิเศษ ผู้ทีรุ้ชนิด งูๆปลาๆ รุ้แต่เคล็ด หารังต่อมาแขวนจริงๆ แล้วกลับไม่รวยอย่างทีคิด แต่ยิ่งหามาแขวนยิ่งเกิดความเดือดร้อน นานับประการอาถรรพณ์ จากรังต่อทีแรงนักคือ จะเกิดความเดือดร้อน ทะเลาะบาดหมางกันภายในครอบครัว วุ่นวายไปหมด
คนอยู่บ้านไม่ติดเพราะรุ้สึกร้อนรุ่มพิกลทั้งนี้เพราะแรงอํานาจจากรังต่อ ทีมีนั้นเอง
ผู้รุ้จะนํารังต่อมาแขวนไว้ในบ้านได้ต้องมี คาถาอาคมขลัง รุ้เรื่องศาสตร์ธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ในระดับทีดีพอสมควรเหมือนกัน จึงล่วงรุ้พิธีกรรมทีจะสยบความรุ่มร้อนทีอยู่ภายในรังต่อมาได้ และนอกจากนั้นยังต้องเป็นผู้ทีทรงอยู่ในพรหมวิหาร4
แผ่เมตตา ดับอาถรรพณ์รังต่อได้เด็ดขาด เพราะอํานาจเมตตาเป้นพลังเย้น เมื่อแผ่ออกไปโดยรอยแล้วยังจะทําให้ภูติผีปีศาจและกระแสพลังงานทีรุนแรงอ่อนตัวลงจบสงบสุขได้
อํานาจจากธรรมชาติ เป้นพลังงานทียิ่งใหญ่ภายในวัตถุทีดูเหมือนของตายนั้น แท้จริงภายในกลับเต็มไปด้วยอํานาจแห่งชีวิต อํานาจแห่งการสร้างสรรค์และทําลาย ผู้ทีมีความรุ้จําเป้นต้องลดกระแสแห่งการทําลายทีแฝงเร้นอยู่ในวัตถุนั้นลง แล้วทําการดึงอํานาจแห่งการสร้างสรรค์ภายในวัตถุนั้นๆให้สูงสุด เพื่อพลังแห่งวัตถุนั้นจะได้นําพาความเจริญสูงสุดมาสู่ผู้เป้นเจ้าของได้
รังต่อคือ หนึ่งในวัตถุอัศจรรย์ ทีเกิดจากงานสร้างสรรค์ตามธรรมชาติ จากต่อตัวเล็กทีมีพิษร้ายแรง มีนิสัยดุร้าย แต่ขณะเดียวกันก็มี ความขยันขันแข็งเป้นเลิศ มีความเป้นอัจฉริยภาพ อยู่ภายในสัญชาตญาณของตัวมันเอง สําหรับบ้านไหนทีมีรังต่อมาทํารังแบบสดๆ ก็ไม่ต้องกลัวเกินเหตุ เราอยู่เป้นสุข เขาอยู่เป้นสุขไม่วุ่นวาย กันปลอกภัยทั้งเราทั้งเขา ทําใจให้ดีก่อนแล้วทุกอย่างจะดีเอง ถ้ากลัวหรือระแวงตั้งแต่ต้นก็อาจทุกข์เกินความเป้นจริงได้เหมือนกัน สําหรับบ้านไหนทีมีรังต่อร้างมาบูชา
อยู่หมั่นสวดมนตแผ่เมตตากรุณาต่อสัตว์โลกให้ดีรับรองว่าจะเจริญด้วยกระแสพลังงานแห่งรังต่อนั้นได้อย่างแน่นอน สําหรับ วัตถุมงคล ต่อเงินต่อทอง บูชาก็ระลึกเป้นอนุสติให้ดีว่า แม้ในตัวสัตว์เล็กๆ ยังมีดีในตัวมัน มนุษยเราเป้นเลิศกว่าสัตว์เป้นไหนๆ ทั้งสังขารร่างกายก็สมบรูณพร้อมกว่าทั้งสติปัญญาความสามารถก้พร้อม ถ้าเรารุจักดึงเอาคุณสมบัติภายในตัวเอาออกมาใช้ได้
ย่อมนําความสุขสมบรุณ์มาสุ่ตัวของเราได้แน่ อํานาจจากภายนอกอย่างรังต่อ ตัวต่อ วัตถุมงคลทุกชนิด ย้อมเป้นสิ่งกระตุ้นเอาคุณธรรมความดีของผู้ใช้ผู้บูชาออกมา

คดต่อ
แชร์เลย

Comments

comments

Share: