แอบลองยิง

พญาปุริสาท เมืองนำ้ดำ

ความตอนหนึ่ง หลวงปู่(ปาง)ได้เมตตาเล่าให้ฟังวันที่ไปถวายเงิน ในวันอาทิตย์ล่าสุดนี้

สมัยก่อน ตอนที่หลวงปู่ทองทิพย์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ของ สานุศิษย์ ทั่วไปมากนัก หลวงปู่ปรางท่านได้ อยู่กับหลวงปู่ ที่ วัดสีดาพระรามลักษ์รัตนโคตร

เฝ้าหลวงปู่อยู่อย่างนั้น สมัยนั้นคอมมิวนิสต์ เยอะมาก และพวกโจรเสือ ที่คอยดักปล้น เยอะมากๆ

เวลาปล้นก็จะหนีข้ามโขงไปบ้าง มีข่าว การดักปล้นมากมาย หลวงปู่ปางจะเป็นคน คอยเฝ้าอารักขาหลวงปู่ในการปฏิบัติธรรม หลวงปู่ว่าสมัยนั้น บริเวณวัดยังเป็นป่า รกชัดอยู่ จะเป็นที่โล่งก็เฉพาะตรงที่สร้างเจดีย์ องค์หลวงปู่ทองทิพย์ท่านจะปฏิบัติธรรม 1 วันท่านจะนอนเพียงนิดเดียว สมัยนั้นท่านว่ามีคนมาแอบลอง หลวงปู่อยู่บ่อยครั้ง โดยการมาแอบยิงบ้าง บางครั้งก็มาแอบยิงท่านก็เอ่ยปาก บอกพวกที่มาแอบลองยิงไปว่า ใครมาแอบหักไม้ลำปออยู่ที่นั่น ดังแชะๆๆเลย พวกเสือพวกที่มาแอบลองบางคนได้เห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ กันมากมาย

แชร์เลย

Comments

comments

Share: