Posted in หลักฐานธรรมกาย

หลวงพ่อเยื้อน สอนสมาธิเรื่องฐานที่ตั้งของจิต

หลวงพ่อเยื้อน พระป่าสายกร…

Continue Reading
หลวงพ่ออุตตมะ
Posted in พระเกจิอาจารย์ หลักฐานธรรมกาย

หลวงพ่ออุตตมะกล่าวถึงเรื่องกสิณ

กสิณนี้ทำได้ยากเหลือเกินท…

Continue Reading
Posted in ธรรมะดีๆ หลักฐานธรรมกาย

จีราภา เศวตนันท์ วิทยากรสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

เดิมทีข้าพเจ้าไม่ได้นับถื…

Continue Reading
Posted in หลักฐานธรรมกาย

ธรรมกายเป็นของแท้

Continue Reading
Posted in หลักฐานธรรมกาย

พบเสาที่จารึกคำว่า “พระธรรมกาย” ที่นครวัด เสียมเรียบ ประเทศพระราชอาณาจักรกัมพูชา

พบเสาที่จารึกคำว่า &#8220…

Continue Reading