อมตะธรรม คือ อมตะธาตุ

ท่านเป็นอสังขตธรรมไม่มีสังขารปรุงแต่ง ท่านเป็นทิพย์ธรรมที่บริสุทธิ์

พระนิพพานธาตุ(สรีระ)พระพุทธเจ้าติกฺขักขะ

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล สอนเรื่องจิต

สายฤทธิ์ อภิญญา

หลวงพ่อภาวณา

จดหมายเหตุ วัดปากน้ําญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

รวมเล่ม 3 in 1 หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

การตั้งใจไว้เพื่อ นิพพาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำกล่าวถึงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

หลวงพ่อเยื้อน สอนสมาธิเรื่องฐานที่ตั้งของจิต

หลวงพ่ออุตตมะ

หลวงพ่ออุตตมะกล่าวถึงเรื่องกสิณ

จีราภา เศวตนันท์ วิทยากรสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

ธรรมกายเป็นของแท้

พบเสาที่จารึกคำว่า “พระธรรมกาย” ที่นครวัด เสียมเรียบ ประเทศพระราชอาณาจักรกัมพูชา