การทำบุญไม่ใช่แค่ทำด้วยเงินเพียงอย่างเดียว

การทำบุญไม่ใช่แค่ทำด้วยเงินเพียงอย่างเดียว โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 25 พ.ย. 2559
หลายคนเขาไม่รู้วิธีหาบุญ (สร้างบุญ) เคยได้ยินแต่คนบ่นกันว่าอยากทำบุญแต่ไม่ค่อยมีเงิน เห็นคนอื่นได้ทำบุญมากๆ บ่อยๆ ก็นึกน้อยใจในบุญวาสนาของตัวเอง คนพวกนี้เขาไม่เคยศึกษาหรือขาดผู้ชี้แนะวิธีหาบุญ เพราะแท้จริงแล้วการทำบุญด้วยเงินนั้นมันเป็นเพียงแค่ 1 ใน 10 อย่างเท่านั้นเอง เรายังหาบุญเข้าตัวได้อีกตั้ง 9 อย่าง
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการทำบุญมี ๑๐ อย่างด้วยกัน คือบุญกิริยาวัตถุ 10
๑. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน (เงิน อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ สถานที่ ฯลฯ)
๒. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล (ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227)
๓. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการภาวนา นั่งสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นหนึ่งเดียว (เอกัคคตารมณ์) วิปัสสนาพิจารณามรณานุสสติ พิจารณาพระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) พิจารณาอริยสัจ 4 ฯลฯ
๔. อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยการนอบน้อมถ่อมตนต่อคนอื่น คนอื่นเขาเห็นก็เย็นตาเย็นใจ เกิดความเอ็นดูรักใคร่เมตตา เราทำให้เกิดความเมตตาในใจคนอื่นเขา ตัวเราก็เลยมีส่วนในบุญนั้นด้วย
๕. เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลืองานบุญคนอื่นเขา บอกบุญเป็นสะพานบุญ ไปวัดก็ไปปัดกวาดลานวัด เก็บขยะทำความสะอาดรอบโบสถ์วิหาร ล้างห้องน้ำ ช่วยพระท่านจัดสถานที่ยกโต๊ะเก้าอี้ ถือบาตรหรือสิ่งของต่างๆ ยกอาหารประเคนพระ ปูอาสนะให้พระนั่ง ฯลฯ
๖. ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นเขา กำหนดจิตแบ่งบุญกุศลให้บิดามารดาท่านผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร กายสิทธิ์ต่างๆ เทวดารักษาตัว เทวดาประจำองค์พระ เจ้าที่ รุกขเทวดา วิญญาณเร่ร่อน (สัมภเวสี) เปรต อสุรกาย สัตว์นรก พระอินทร์ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 มีท้าวเวสสุวรรณเป็นต้น ฯลฯ ยิ่งแผ่ไปมากเราก็ยิ่งได้บุญสะท้อนกลับมามาก ยิ่งมีสิ่งคุ้มครองตัวเรามากขึ้น
๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการยินดีในผลบุญที่คนอื่นเขากระทำ ใครทำบุญมาเราทราบก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเขา (ยินดีด้วย) ได้บุญฟรีๆ 50-60% อันนี้เป็นการหาบุญที่ง่ายที่สุดและเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด เพราะบุญเกิดที่ใจเมื่อใจเราไปยินดีในบุญที่คนอื่นทำเราจึงได้บุญนั้นไปด้วย การอนุโมทนาบุญบ่อยๆ ก็จะเป็นวิธีการกำจัดตัวริษยาในใจของเราได้เป็นอย่างดี
๘. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม แล้วนำไปปฏิบัติ
๙. ธัมมเทสนามัย หลังจากที่ปฏิบัติได้แล้ว นำไปสอนเขาต่อก็เป็นบุญ บอกธรรมะแก่ผู้อื่นเป็นการชี้ทางสว่าง เปลี่ยนทิฐิ (ความเห็น) เปลี่ยนชีวิตให้คนอื่นให้ดีขึ้น
๑๐. ทิฏฐชุกัมม์ ทำความเห็นให้ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) เป็นบุญที่สำคัญมากเหมือนกับการตั้งเข็มทิศในการเดินทาง ถ้าเราไปในทิศทางที่ถูกต้องเราก็ไม่หลงทางไปสู่จุดหมายได้สำเร็จ ความเข้าใจในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริญทางเสื่อม สิ่งใดอันควรประพฤติสิ่งใดอันควรละเว้น สำหรับผมแล้วคิดว่าข้อนี้แหละที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้
การทำบุญจึงไม่ใช่แค่ต้องทำด้วยเงินเท่านั้นนะครับ….อยู่บ้านเปิดคอมอ่านเฟซงานบุญอนุโมทนาบุญไปกับเขา ไม่มีเงินก็ทำบุญได้
แชร์เลย

Comments

comments

Share: