ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำ และพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์…แตกต่างกันหรือไม่

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำ และพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์…แตกต่างกันหรือไม่ ?

โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์…ที่สร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน หรือ คณะเดียวกัน
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ…เหมือนกัน หรือพอๆกัน ทุกรุ่น ทุกพิมพ์

เว้นแต่ในบางรุ่น…พระผู้สร้างจะเน้นความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ บางประการ
เป็นพิเศษ ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเป็นพิเศษในบางประการ
ที่พระผู้สร้างอธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าทับทวีในเรื่องนั้นๆ เช่นว่า

พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นที่ ๑ – ๒ – ๓
ที่พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ “ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นผู้สร้างขึ้นเอง
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธภานุภาพเสมอกัน
เพราะผู้สร้าง (หลวงพ่อสด) ย่อมทรงภูมิธรรม และ เจริญวิชชาอย่างเดียวกัน

แม้จะมีผู้ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า พระผู้สร้างยิ่งแก่พรรษา…วิชชาก็ยิ่งแก่กล้าขึ้น
พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆน่าจะทรงคุณวิเศษยิ่งกว่ารุ่นแรกๆ  ดูก็น่าจะสมเหตุสมผล

แต่แท้ที่จริงแล้ว การทำ “วิชชาธรรมกายชั้นสูง” นั้น
พระผู้สร้างย่อม “ทำวิชชาทับทวี” แก่ “พระ”
…ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคตด้วย
เรียกว่า “การคำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เสมอ

พระผงธรรมขันธ์ (รุ่นที่ ๔) และ พระธรรมกาย (รุ่นที่ ๕)
ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ องค์ปัจจุบัน
…ก็ทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพเสมอกัน

เพราะพระที่สร้างขึ้นประกอบด้วยผงมวลสาร
จากพระผงของขวัญรุ่นที่ ๑ ๒ ๓ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
และ พระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) ผู้สร้างขึ้น…ก็ทรงภูมิธรรม และเจริญวิชชา
ตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก “พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ” อย่างเดียวกันทั้ง ๒ รุ่น

แม้จะมีผู้สร้างข่าวขึ้นว่า พระรุ่น ๕ มิใช่รูปแบบเดิม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำเคยทำ
แต่เป็นแบบพระธรรมกาย จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์ (ขลัง) เหมือนรุ่นอื่นๆ
ที่มีรูปแบบเหมือนพิมพ์พระของขวัญเดิม ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
…ก็ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

นี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมโหฬาร
เพราะเหตุว่า “ธรรมกาย” นั่นแหละเป็นหัวใจ
เป็นชีวิตจิตใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำทีเดียว
ท่านสอนศิษยานุศิษย์เป็นประจำให้ปฏิบัติภาวนาให้ถึงธรรมกาย

ท่านสอน “วิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า” … จนตลอดชีวิตท่าน
นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปฏิบัติถึง “ธรรมกาย” ถึง “พระนิพพาน”
คือ ธรรมกายที่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเข้าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วสถิตอยู่ในอายตนะนิพพานนั้นแหละ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านสอนว่า
ธรรมกายนั่นแหละ คือ พระพุทธรัตนะ

วัดปากน้ำเจริญรุ่งเรืองมาจนบัดนี้
ก็ด้วย “อานุภาพวิชชาธรรมกาย” … ก็รู้ๆกันอยู่ ความจริงเป็นอย่างนี้
พระธรรมกายรุ่นที่ ๕ จะด้อยกว่ารุ่น ๔  หรือรุ่นอื่นๆได้อย่างไร

เป็นเรื่องของคนไม่รู้วิชชาธรรมกาย…พูดเลอะเทอะไป

คนรู้วิชชา…เขาจะไม่พูดอย่างนั้น

พระจะทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่ที่ “ภูมิธรรม” และ “การเจริญวิชชา”… ของผู้สร้าง
และขึ้นอยู่ที่ความเป็น “ผู้มีศีลมีธรรม”… ของผู้มีพระไว้เคารพบูชา(ปฏิบัติบูชา) ด้วยใจศรัทธาเองเป็นสำคัญ

พระรุ่นที่ ๖ ซึ่งคญะศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สร้างขึ้น
โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน
เป็นประธาน และ เป็นผู้แจกให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์
สร้างพระไตรปิฎกหินอ่อน และมหาวิหารที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกนั้น
ก็ทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพเสมอกันทุกพิมพ์ ไม่มีพิมพ์ไหนจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันเลย
เพราะคณะผู้สร้างเป็นคณะเดียวกัน เจริญวิชชาเดียวกัน

แม้จะมีผู้สร้างข่าวพิมพ์นิยมพิเศษขึ้น
ถ้าเป็นพระที่คณะศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันนี้สร้างขึ้น
และพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้เป็นประธานในการสร้าง เป็นผู้แจกให้แล้ว
ก็ศักดิ์สิทธิ์เสมอกันทุกพิมพ์…ไม่แตกต่างกันเลย

พระตระกูลวัดปากน้ำ ซึ่ง พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้สร้างขึ้น
โดยมี พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ผู้เป็นศิษย์ เป็นผู้ช่วยอำนวยการสร้างขึ้นทุกรุ่น ได้แก่
พระผงสมเด็จธรรมกาย (พิมพ์เหรียญกลม)
พระกริ่งรูปเหมือนหลวงพ่อสด
พระเหรียญภัตตาหาร (สมบัติจักรพรรดิ)
พระบูชาธรรมกาย
รูปเหมือนหลวงพ่อสด (ยืน)
ฯลฯ

เพื่อให้เป็นที่ระลึก แก่ผู้ร่วมสร้างวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ในสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
และแก่ผู้ตั้งทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช
เพื่อใช้ดอกผลเป็นค่าภัตตาหาร และค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณร
ผู้อยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงพ่อสด ฯ

เหล่านี้ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ
เช่นเดียวกับ พระผงธรรมขันธ์รุ่น ๔ และ พระธรรมกายรุ่น ๕ ของวัดปากน้ำทุกประการ
ด้วยว่าเป็นพระที่สร้างขึ้น โดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน
ผงมวลสารรุ่น ๑ – ๒ – ๓ เช่นเดียวกัน
และผ่านการเจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูงอย่างเดียวกันทุกประการ

แล้วยังได้รับการเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง
จากศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งมีทั้งพระภิกษุสามเณร…ผู้อยู่ประจำ
และทั้งผู้มาเข้ารับการอบรมพระกัมมัฏฐานทุกรุ่น ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เป็นประจำเสมอมา…ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน

จะมีคุณพิเศษเป็นการเพิ่มเติม เฉพาะบางรุ่นบางพิมพ์บ้าง
ก็เนื่องแต่การเน้นอธิษฐานจิตขอบารมี พระพุทธเจ้า จักรพรรดิ และต้นธาตุต้นธรรมเป็นกรณีพิเศษ เช่น

พระเหรียญภัตตาหาร (สมบัติพระจักรพรรดิ)
ก็เน้นเรื่องจักรพรรดิ รัตนะ ๗ (พระภาคผู้เลี้ยง) เพื่อทับทวียังความสุข สมบูรณ์ บริบูรณ์
ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑)
บังเกิดมีแก่ผู้มีศีลมีธรรม และมีพระนี้ไว้ในครอบครอง

ความจริง “พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์”
… ก็มีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ตามที่กล่าวนี้ด้วยกันทุกองค์

หรืออย่างเช่น
พระผงสมเด็จธรรมกาย (พิมพ์เหรียญกลม)
ด้านหลังมีภาพธาตุ ๖ อยู่ในดวงปฐมมรรค ชื่อว่า “พิมพ์ธาตุ ๖”
ก็เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย ผ่านดวงปฐมมรรค
ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือระดับสะดือ ๒ นิ้วมือ
เพื่อชำระธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ คือ “ใจ”  ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์
ผ่านกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม (มีสติพิจารณาธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕)
เพื่อเข้าถึง “ธรรมกาย” และ “พระนิพพาน” ตามรอยบาทพระพุทธองค์

สำหรับพิมพ์ที่ด้านหลัง มีภาพปราสาททำวิชชา ชื่อว่า “พิมพ์ซุ้มปราสาท”
ก็เพื่อเน้นการเจริญภาวนาต่อไป
…ให้ถึงปราสาททำวิชชา ของพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมในอายตนะนิพพานเป็น
เพื่อชำระสะสางธาตุธรรม คือ อาสวะ หรือ อนุสัยกิเลสต่อไปให้ถึงที่สุดละเอียด
เป็นการทำนิโรธ (ดับสมุทัย) ให้แจ้ง นั่นเอง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และคณะศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้สร้างพระวัดปากน้ำ และ พระตระกูลวัดปากน้ำขึ้น
ก็เพื่อให้แก่ญาติโยมสาธุชนได้มีไว้เพื่อ “ปฏิบัติบูชา”

โดยทาง ทาน ศีล ภาวนา,
ศีล สมาธิ ปัญญา,
ให้ยิ่งขึ้นไปเป็น อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ฯลฯ
เพื่อให้ ละชั่ว กระทำความดี ชำระจิตใจให้ผ่องใส
เพื่อสร้างพระในใจตน ให้ได้ถึง “ธรรมกาย” และ “พระนิพพาน” เป็นสำคัญ

แล้วพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ พระสังฆคุณ
อันเกิดมีในตน…โดยมี “พระ” เป็นสื่อปฏิบัติภาวนาธรรม
จะคุ้มครองผู้ทรงศีลทรงธรรม และมีพระนั้นไว้ในครอบครองเอง

ผู้ประพฤติผิดศีลและผิดธรรม หรือ ผู้ประพฤติละเมิดพระธรรมและพระวินัย
จิตใจเศร้าหมอง ด้วยตัณหา ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ อยู่เนืองนิตย์
แม้จะมีพระรุ่นไหน ไว้มากมายพียงใด…ก็ช่วยอะไรไม่ได้
คือ หาความเจริญและสันติสุขไม่ได้ ทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพ
ประตูอบายภูมิทั้ง ๔ ก็เปิดรอรับอยู่ทุกเมื่อ
สิ้นบุญเมื่อใด ก็จะรู้รสผลของกรรมอันเป็นบาปอกุศลเมื่อนั้น

*** ที่มา
หนังสือ อานุภาพพระตระกูลวัดปากน้ำ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

แชร์เลย

Comments

comments

Share: