คุณลักษณะของธรรมกายอรหัต พระนิพพาน และพระจักรพรรดิ

Wits Mohrarsii

30 พฤษภาคม เวลา 22:41 น.  ·

คุณลักษณะของธรรมกายอรหัต พระนิพพาน และพระจักรพรรดิ” ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อภาวนาฯ (วีระ คณุตฺตโม)

คุณลักษณะของธรรมกาย https://www.youtube.com/watch?v=dB2quCOPGZ8

จิตตภาวนาวิชชาธรรมกายและการเดินวิชชาเบื้องต้น https://youtu.be/GAFTyC8VLkY

แชร์เลย

Comments

comments

Share: