นี่คือพระเหล็กไหลที่หลวงป๋า เชิญมารุ่นสุดท้าย โดย หลวงตาอู๋

พระเหล็กไหล

พระเหล็กไหล

นี่คือพระเหล็กไหลที่หลวงป๋า เชิญมารุ่นสุดท้าย โดย หลวงตาอู๋

ก่อนที่ท่านจะละสังขาร หลวงป๋าท่านได้ทำการอัญเชิญ พระเหล็กไหลให้เสด็จมาลงที่ กุฏิเรือนรับรองของท่านเลย โดยปกติการเชิญเหล็กไหลที่จ ะมาทั้งองค์แบบนี้ท่านจะต้อ งมาลงในถ้ำแกลบ บ้านหนองม่วง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เมื่อเสด็จลงมาแล้วหลวงป๋าจ ึงจะให้คนไปนำออกมา (เชิญที่วัดแต่ไปลงในถ้ำ) แต่ตอนหลังหลวงป๋าท่านเห็นว ่าการไปลงที่ถ้ำแกลบมันลำบา กในการเดินทางไปเอามา ท่านจึงขอให้เหล็กไหลมาลงที ่กุฏิของท่านเลยจะได้ไม่เสี ยเวลาและค่าใช้จ่าย

แต่การจะให้เหล็กไหลมาลงที่ กุฏิของท่านนั้นมันเป็นการย าก เนื่องจากสถานที่ที่เขาจะลง นั้นมันต้องเป็นมิติที่เขาค ุ้นเคย เหมือนเป็นโรงงานของเขา เขาสะดวกในการทำที่โรงงาน แต่หลวงป๋าขอให้เขาทำการจัด ส่งมาทางอากาศมาลงให้ที่วัด หลวงพ่อสด ให้เทพเทวาและพญานาคใช้ฤทธิ ์ส่งพระเดลิเวอรี่ตรงมาที่ก ุฏิของท่าน พระองค์หนักหลายกิโล ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ที่เคยเห็นก็จะไปลงในถ้ำทั้ งนั้น หลวงป๋าน่าจะเป็นผู้เชิญแบบ นี้ได้เป็นคนแรก ต่อไปคงไม่มีใครทำแบบนี้ได้ อีกแล้ว

ในภาพนี้เป็นพระองค์สุดท้าย ที่เสด็จมาลงที่กุฏิเรือนรั บรอง เป็นพระเหล็กไหลเนื้อทองปลา ไหลขนาด 9 นิ้ว ตันทั้งองค์ คนเดียวยกแทบไม่ขึ้น ไม่รู้เทวดาท่านขนมาได้อย่า งไร มาลงบนพานที่รอรับไว้บนชั้น 2 ของกุฏิหลวงป๋า….

แชร์เลย

Comments

comments

Share: