พิธีผูกพัทธสีมาวัดหลวงพ่อสดนี้ ถือเอา“ ฤกษ์สะดวก”

พิธีผูกพัทธสีมาวัดหลวงพ่อสดนี้

😇ข้าพเจ้าถือเอา“ ฤกษ์สะดวก” ที่เจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้า

ที่ท่านสามารถจะรับมาฉันเพล และมาเป็นประธานในพิธีในวัน เวลานี้ได้ พร้อมด้วยพระมหาเถระ ได้แก่

เจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสระเกศเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของข้าพเจ้า กับพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

ผู้เป็นพระอนุสาวนาจารย์ของข้าพเจ้า

ซึ่งจะ มาเป็นพระคู่สวดในพิธีนี้

❤ในวันเวลานี้ได้ปรากฏว่าเกือบตลอดวันนั้นนับตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปมีก้อนเมฆมาบังทั่ว

บริเวณวัดเป็นกลุ่ม ๆ มีลมพัดโชยอ่อน ๆ เย็นสบายจนเสร็จพิธีตลอดไป จนถึงเวลาเย็น

อนึ่ง ยังได้มีพระอาทิตย์ทรงกลด และมีฝนปรอยลงมาเล็กน้อย อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ในระหว่างเวลาประกอบพิธีผูกพัทธสีมานี้ด้วย

😇เฉพาะผู้เจริญสมาธิ ในระหว่างเวลาระหว่างการประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอยู่ ต่างได้เห็นปฏิหาริย์องค์พระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ที่แม้ดับขันธ์เข้าปรินิพพาน

ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปแล้ว

ปรากฏสว่างไสวเต็มบริเวณอุโบสถ

และ บริเวณวัดทั่วไปหมด เป็นจำนวนมากมาย

และบางท่านก็ได้เห็นปาฏิหาริย์องค์พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ซึ่งมีพระพุทธลักษณะเหมือนพระภิกษุกายเนื้อ โตใหญ่ใสสว่าง เต็มบริเวณอุโบสถและบริเวณวัด ทั่วไปอีกเป็นจำนวนมากมาย

🧡และต่างได้เห็น เหล่าเทพยดามาอนุโมทนาด้วยเต็มบริเวณท้องฟ้า โดยรอบวัด สว่างไสวไปหมดอีกด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่ปลื้มปีติ ยินดีปรีดาปราโมทย์

ในมหากุศลของผู้มาร่วมอนุโมทนา ในพิธีผูกพัทธสีมาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในวันนั้น

โดยทั่วหน้ากัน

นิตยสารธรรมกายเล่ม45

แชร์เลย

Comments

comments

Share: