วางแผนชีวิตของตน๑๐ปี

“ข้าพเจ้าได้เห็นความย่อหย่อนในการสมาทานปฏิบัติไตรสิกขาเช่นนี้ มาตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาส จึงได้ตั้งใจปฏิบัติพระศาสนา และวางแผนชีวิตของตน๑๐ปี

ก่อนที่จะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้๓ปีก่อนเกษียณอายุราชการ จากสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นทนายแก้ต่างให้พระพุทธศาสนาด้วยรูปหนึ่ง

แม้ข้าพเจ้าจะไม่มีอำนาจอะไร ก็จะเอาความตั้งใจจริงถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนา พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ เป็นไม้ซีกงัดไม้ซุงที่มีแนวโน้มเพี้ยนไปมากแล้ว เต็มกำลังสติปัญญาจนกว่าชีวิตจะหาไม่

เผื่อจะช่วยคัดท้ายเรือเอี้ยมจุ้นบรรทุกเกลือ เรือบรรทุกข้าวเปลือก ถ่านหินดินทราย ที่กำลังล่องตามเรือยนต์ยุคใหม่ที่กำลังลากจูงลงสู่ทะเล ให้เข้าสู่ฝั่งได้บ้าง”

พระเทพญาณมงคลเสริมชัย ชยมงฺคโล(หลวงป๋า)

อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: