เจ้าแม่พญาเหล็กจากชั้นบรรยากาศลงบาตร

วิมังสา อิสะวาสุ1 กันยายน 2018 

..ซ้ายรุ่นแรก ขวารุ่นสุดท้ายของการล้วงรับองค์พระด้วยมือตนเอง ในการหุงหุ่นขี้ผึ้งอัญเชิญเจ้าแม่พญาเหล็กจากชั้นบรรยากาศลงบาตรใหญ่อันมีน้ำมนต์ร้อนเดือด ผ่านการปรับธาตุละเอียดเข้าสู่ธาตุ 4 ตามการอธิษฐานและสาธยายมนต์โดยหลวงป๋า..ในยุคแรกๆท่านต้องมีหุ่นขี้ผึ้งพระพุทธรูปตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งระยะนั้นจะเป็นจำนวนเพียงไม่เกิน 10 องค์ที่จะลงมาในแต่ละพิธี และแรกๆท่านจะเทน้ำผึ้งแท้ลงบาตรตอนใกล้สำเร็จ แล้วทุกคนที่ล้วงรับพระในบาตรน้ำมนต์ร้อนๆทีละคนนั้น จะพบองค์พระเข้าอุ้งมือตนที่มีวรรณะสีเมฆพัต…ส่วนองค์ขวาสีเงินยวงนี้ ท่านไม่ได้ให้น้ำผึ้งลงบาตร ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายที่ข้าพเจ้าล้วงในบาตรน้ำมนต์ร้อนๆนั่นด้วยมือตนเอง และพบว่ามีรูปสัณฐานแบบครองจีวรห่มคลุมเป็นครั้งแรกที่หลวงป๋าอัญเชิญมา อีกอย่างที่แปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือ ครั้งนี้ปรากฏมีกริ่งอยู่ในองค์พระ สำเร็จพร้อมกันมาด้วยเลยในคราวเดียว ไม่ต้องมาเปิดเจาะฐานแล้วบรรจุเช่นแบบวิธีปกติ…กาลเวลาผ่านไป พิธีเช่นนี้ก็ก้าวหน้าในรายละเอียดยิ่งขึ้น เช่น ใช้หุ่นขี้ผึ้งเพียงหนึ่ง แต่อธิษฐานลงมาได้เป็นจำนวน 100 กระทั่งถึง 500 ในคราวเดียว

แชร์เลย

Comments

comments

Share: