เรียนถามหลวงป๋าเรื่องการทำวิชชาพระของขวัญว่าตามสายวิชชาธรรมกาย สมัยก่อนต้องทำวิชชาตลอดสามเดือนจึงนำพระออกให้ญาติโยมทำบุญแต่ของหลวงป๋าปัจจุบันนี้

ภาพหุ่นเทียนพระชัยวรมัน และพระกริ่งเนื้อพญาเหล็ก ของวัดหลวงพ่อสด

เรื่องจริงอิงนิทานกับหลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่องของหลวงพ่อจง ตอน หมอดู

ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เล่าเรื่องหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดินแห่งบ้านละลม โดย หลวงตาอู๋ 22 ก.ย. 2560

พระพุทธจักรพรรดิ

ปิ๊กคืนถิ่น

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

โพธิเจดีย์ & ลูกดินปฐมกัปป์

ไปดูหน้าวัด ไม่ต้องไปดูไกล

พระปางเปิดโลก…(หรือปางเสด็จจากดาวดึงส์) พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก

จันทรคราสพิมพ์ใหญ่…โบราณ รุ่นแรก

ปิดตาพิมพ์เล็ก หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ปิดตาจันทรคราสสีทอง พิมพ์เล็ก

อรหันต์ถือดวงแก้ว

พิทักษ์โลก

ปิดตาจันทรคราส…พิมพ์หล่อโบราณ

ตะกรุดโทนยุคแรก

รูปถ่ายหลวงปู่ทองทิพย์​ พุทธปัญโญ

ความทรงจำ

อุปฐากยุคแรกและโจรผู้กลับใจ

มีภาพข้าก็ไม่อดหรอกว๊ะ

ในชีวิตมีอะไรที่น่าภาคภูมิใจบ้าง โดย หลวงตาอู๋

พระเครื่อง พระครูเทพโลกอุดร

พระนั่งเมืองเนื้อวัชรธาตุ

การบูชาและพิธีเรียกเหล็กไหลหลวงปู่หวล วัดพุทไธศวรรย์