“สัม มา อะ ระ หัง”

สายฤทธิ์ อภิญญา

เทพยดา สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงหรือ

เจโตปริยญาณ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

เหตุใดเวลานั่งสมาธิจึงมักง่วงนอน

เรื่องเล่าจากแดนไกล โดย หลวงตาอู๋ 6 ก.พ. 2562

สองแรงแข็งขัน โดย หลวงตาอู๋

หลวงพ่อครับถ้าเราจะสอนให้คนปฏิบัติในวิชชาธรรมกายได้หรือไม่ครับ มีสิทธิอำนาจในการสอนหรือไม่ครับ

พระกริ่งสัมมาอรหัง องค์ใหญ่(กฐิน 2565)

เวลาที่อยู่กับหลวงพ่อ(อุบล)ตามลำพัง

ดวงแก้วจักรพรรดิ หรือ แก้วกายสิทธิ์

ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าก็อย่าหลงว่าตนเองเป็นผู้รู้มาก

เล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด

มั่นใจเสมอ กับพระอรหันต์จกบาตร

รูปแบบพระชัยวรมัน

วชิราวุธ วัดหลวงพ่อสด

เหรียญภัตตาหาร วัดหลวงพ่อสด

พระไพรดำ บอกตามตรง ฟันธงว่ายืนยันด้วยสายตาไม่ได้ +จำนวนสร้าง

พระชัยวรมันสามฤทธิ์ มีจำนวนสร้างไม่กี่สิบองค์

พระไพรดำหนึ่งองค์ มีเทวดาระดับฤาษีผู้ทรงฌาณคอยรักษา

รูปหล่อรุ่นแรก ของพระราชพรหมเถร

ไม่ต้องเสาะหาครับ ถึงเวลาพระของขวัญเดินทางมาหาเอง

กริ่งสัมมาอะระหังเนื้อเงิน

รูปเหมือนหลวงป๋ารุ่นนี้มีธาตุธรรมหลวงป๋าทุกองค์

พระพิมพ์อธิษฐานฤทธิ์(พนมมือ)หลวงปู่เทพโลกอุดร

กำหนด​วันทอดกฐิน 2565

คงอีกนานกว่าหลวงป๋าท่านจะลงมาสร้างบารมีอีกครั้ง โดย หลวงตาอู๋

เรื่องการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

เมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นของเราอยู่

อย่าไปหลงเชื่อตามกิเลสของผู้ใด

อาตมาจะบอกโยมนะ พระก็เถอะ อย่านึกว่าจะรอด