ถ้าปฏิบัติถึงสุกขวิปัสสโกจะมีโอกาสถึงธรรมกายหรือไม่ ?

หลวงพ่อวัดปากน้ำเทศนาเรื่องกฐิน

ธาตุกายสิทธิ์ต้องห้าม

ว่าด้วยเรื่องของจักร

เรื่องการบำเพ็ญบารมี

หลวงป๋าไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สกลนคร

หลวงป๋าเล่าถึงเหล็กไหล

เรื่องอานาปานสตินี้วิชชาธรรมกายมีอยู่เป็นอยู่แล้ว

เมื่อเหตุปัจจัยประกอบพร้อมก็เข้าถึงได้

ตอบปัญหา เรื่องการบำเพ็ญบารมี

เทพยดา สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงหรือ

เหตุใดเวลานั่งสมาธิจึงมักง่วงนอน

ผมยังสงสัย ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปหรือครับ

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

ใช้ธรรมกายดูหวย

พึงปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลส

การทําวิชชาเพื่อแก้และเก็บอวิชชาของภาคมาร

ถาม/ตอบพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)

แม่ชีในโรงงานทำวิชชา ตอบปัญหาธรรมะ

พระตถาคตคือใคร พระอรหันต์ตายแล้วไม่ขาดสูญ (2)

พระตถาคตคือใคร พระอรหันต์ตายแล้วไม่ขาดสูญ (1)

ทำไมจึงก่อตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

ทำไมจึงได้ธรรมกายกันมาก ?

ในการปฏิบัติธรรม การนึกนิมิตกับการเห็นจริง ต่างกันอย่างไร ?

ใช้ลูกกลมสีขาวที่เกิดขึ้นในใจ แทนการเห็นลูกแก้วใสได้หรือไม่ ?

เอาลูกแก้วให้พิจารณาและเพ่งดู แนะให้ทำตาม เป็นการสอนแบบสะกดจิต ?

เห็นนิมิตได้เพียงประเดี๋ยวเดียว นิมิตก็หายไป

เห็นนิมิตแปลกๆ บางทีก็เป็นนิมิตที่น่ากลัว

เห็นนิมิตนอกตัว กับ เห็นนิมิตในตัว แตกต่างกันอย่างไร ?

เห็นนิมิตต่างๆ ?

เห็นทรงกลม มองนานๆ กลายเป็นแก้วใส จะใช้เป็นนิมิตแทนลูกแก้วใสได้ไหม ?