พระตถาคตคือใคร พระอรหันต์ตายแล้วไม่ขาดสูญ (2)

พระตถาคตคือใคร พระอรหันต์ตายแล้วไม่ขาดสูญ (1)

ทำไมจึงก่อตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

ทำไมจึงได้ธรรมกายกันมาก ?

ในการปฏิบัติธรรม การนึกนิมิตกับการเห็นจริง ต่างกันอย่างไร ?

ใช้ลูกกลมสีขาวที่เกิดขึ้นในใจ แทนการเห็นลูกแก้วใสได้หรือไม่ ?

เอาลูกแก้วให้พิจารณาและเพ่งดู แนะให้ทำตาม เป็นการสอนแบบสะกดจิต ?

เห็นนิมิตได้เพียงประเดี๋ยวเดียว นิมิตก็หายไป

เห็นนิมิตแปลกๆ บางทีก็เป็นนิมิตที่น่ากลัว

เห็นนิมิตนอกตัว กับ เห็นนิมิตในตัว แตกต่างกันอย่างไร ?

เห็นนิมิตต่างๆ ?

เห็นทรงกลม มองนานๆ กลายเป็นแก้วใส จะใช้เป็นนิมิตแทนลูกแก้วใสได้ไหม ?

เห็นตัวเราในนิมิตศูนย์กลางกาย ?

เห็นดวงแก้วอยู่ข้างหน้า น้อมเข้ามาในตัวไม่ได้ ?

เห็นดวงแกว่งลอยไปมา ?

เมื่อฝึกสมาธิ ถึงจุดที่รู้สึกเบาสบาย จะเกิดความรู้สึกว่าหายใจไม่ออก

เมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิ จะเห็นความสว่างเกิดขึ้นบริเวณท้อง ?

หลังปฏิบัติภาวนา รู้สึกมึนๆ หรือปวดศีรษะหรือบริเวณกระบอกตา

หยุดในหยุด กลางของหยุด กลางของกลาง เป็นอย่างไร ?

รู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เห็นในขณะปฏิบัติภาวนา ไม่ใช่สิ่งที่นึกเอาเอง ?

ฝึกสมาธิอย่างไรเพื่อให้ทำงานได้เนื้อหางานมาก ?

ฝึกธรรมกายมา 10 ปี ไม่เห็นดวงปฐมมรรค ควรจะฝึกต่อหรือเปลี่ยนฝึกแบบอื่น ?

นึกถึงลูกแก้ว แต่จิตไม่ยอมภาวนา พอฝืนทำไปจะเครียด ?

นึกดวงแก้วเข้าศูนย์กลางไม่ได้ นึกศูนย์กลางกายไม่ออก ?

นั่งสมาธิไม่นาน นิ่งไม่นาน เป็นไปได้ไหมที่อาจจะเห็นภาพหลอกหลอน ?

นั่งสมาธินานๆ จะหมดลมหายใจไปเฉยๆ จริงหรือไม่ ?

ทำไมบางทีลืมตาจึงเห็นดวงแก้วหรือองค์พระชัดกว่าหลับตา ?

ทำไมต้องมีดวงแก้วในการเจริญภาวนาธรรม ?

ทำอย่างไรจึงจะได้เห็นดวงปฐมมรรคเร็วๆ ? 1+2

ทำสมาธิแล้วมืด ไม่เห็นอะไร พยายามนึกดวงแก้ว แต่ก็ไม่เห็น

ต้องกำหนดนิมิตเป็นองค์พระ ถ้าเห็นเป็นดวงแล้วจะเข้ากลางไม่ได้เลย ?

จะบริกรรมภาวนาอย่างเดียว จะได้ผลหรือไม่ ?