ตำนานพระพุทธบาทผาหนาม

อวิชชา เป็นมูลรากฝ่ายเกิด หรือที่เรียกว่าสมุทัย

เหตุใดคนชั่วในปัจจุบันจึงเป็นคนร่ำรวย มีคนนับถือมากมาย

อานุภาพพระของขวัญวัดปากน้ำ

จากความทรงจำคุณยายฉลวย สมบัติสุข

หยุดเพื่อเข้าถึงบุญ

ทำจริงให้รู้จริงอย่างต่อเนื่อง แล้วย่อมถึงความสำเร็จได้

ตอนคุณยายฉลวย สมบัติสุขยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดี

ธรรมของจริงนั้นเป็นของสูงและคมมาก

พระเตชวัน มณีวรรณวรวุฒิ

เป็นประสาทน่ะ ก็เพราะว่าปฏิบัติเพี้ยนผิดทาง

หลวงพ่อวัดปากน้ำเทศนาเรื่องกฐิน

กายสิทธิ์ โดยคุณยายอาจารย์ตรีธา เนียมขำ

ท่านเป็นอสังขตธรรมไม่มีสังขารปรุงแต่ง ท่านเป็นทิพย์ธรรมที่บริสุทธิ์

พระนิพพานธาตุ(สรีระ)พระพุทธเจ้าติกฺขักขะ

กองทัพธรรม ทหารอย่าหนีทัพ หลวงป๋า

เล่าเรื่องการสร้างเจดีย์สมเด็จ

ภูตพระพุทธเจ้า

อัศจรรย์ หลวงป๋า

หลวงป๋าไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สกลนคร

ปู่สังกะสา-ย่าสังกะสี มนุษย์คู่แรกของโลกตามคัมภีร์ปฐมกัปป์ ต่างจากกำเนิดโลกในไบเบิล?

กำเนิดโลกและชีวิต(ปฐมมูลสังขยา)

พระของหลวงพ่อสด

พระโพธิสัตว์ 3 ระดับ

“สัม มา อะ ระ หัง”

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

หลวงป๋าและหลวงปู่วีระ ท่านเคยพูดถึง เขานางพันธุรัตน์

เหตุแห่งการได้มาซึ่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถานที่แห่งนี้ ไม่มีการพยากรณ์

เรื่องพญานาคชื่อจัมเปยยะ

ทำแบบพระพุทธเจ้าเลย โดย ปิ่นทอง

แม่ชีในโรงงานทำวิชชา ตอบปัญหาธรรมะ