หลวงพ่อวัดปากน้ำเทศนาเรื่องกฐิน

กายสิทธิ์ โดยคุณยายอาจารย์ตรีธา เนียมขำ

พระนิพพานธาตุ(สรีระ)พระพุทธเจ้าติกฺขักขะ

กองทัพธรรม ทหารอย่าหนีทัพ หลวงป๋า

พระของหลวงพ่อสด

กายสิทธิ์ ที่สุดวิเศษที่สุดในวิชชาธรรมกาย

หากต้องการบุญก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหล

พระปรมัตถ์อกุศลจิต

หลวงพ่อไม่ยินดีในการออกไปนอกวัด

“สัม มา อะ ระ หัง”

เล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด

เรื่องการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

เมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นของเราอยู่

อย่าไปหลงเชื่อตามกิเลสของผู้ใด

เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา

การเข้าถึงได้ดังนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สัมโพชฌงค์

มีขบวนแห่มารับก่อนดับจิต

ทางบริสุทธิ์เฉพาะต้องไปเส้นเดียว สายเดียว รอยเดียวเท่านั้น

หลวงสดพ่อมีแต่ให้ โดยพรทิพย์ หุ่นแก้ว

มีคนไปถามหลวงพ่อวัดปากน้ำ ว่านายกรัฐมนตรีกับในหลวง ในอดีตสร้างบุญมาอย่างไร

พระของขวัญ ฯ ในยุคต้นๆ

อะไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจอย่านำมาเข้ากลาง

เหรียญดับไฟใต้ เนื้อนิเกิ้ล หน้ากากทองคำ………หลวงพ่อภาวนาฯ …หลวงป๋า…… เจริญวิชชา

โอวาทของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

คติพจน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลักการสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พระของขวัญ หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระทิพย์ปริญญา เล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ชีวประวัติหลวงพ่อสด โดย สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)

อัตตชีวประวัติ โดย พระมงคลเทพมุนี (ท่านบันทึกเอง)

หลวงป๋าพูดถึงการถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ