พระของหลวงพ่อสด

กายสิทธิ์ ที่สุดวิเศษที่สุดในวิชชาธรรมกาย

หากต้องการบุญก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหล

พระปรมัตถ์อกุศลจิต

หลวงพ่อไม่ยินดีในการออกไปนอกวัด

“สัม มา อะ ระ หัง”

เล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด

เรื่องการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

เมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นของเราอยู่

อย่าไปหลงเชื่อตามกิเลสของผู้ใด

เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา

การเข้าถึงได้ดังนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สัมโพชฌงค์

มีขบวนแห่มารับก่อนดับจิต

ทางบริสุทธิ์เฉพาะต้องไปเส้นเดียว สายเดียว รอยเดียวเท่านั้น

หลวงสดพ่อมีแต่ให้ โดยพรทิพย์ หุ่นแก้ว

มีคนไปถามหลวงพ่อวัดปากน้ำ ว่านายกรัฐมนตรีกับในหลวง ในอดีตสร้างบุญมาอย่างไร

พระของขวัญ ฯ ในยุคต้นๆ

อะไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจอย่านำมาเข้ากลาง

เหรียญดับไฟใต้ เนื้อนิเกิ้ล หน้ากากทองคำ………หลวงพ่อภาวนาฯ …หลวงป๋า…… เจริญวิชชา

โอวาทของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

คติพจน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลักการสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พระของขวัญ หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระทิพย์ปริญญา เล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ชีวประวัติหลวงพ่อสด โดย สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)

อัตตชีวประวัติ โดย พระมงคลเทพมุนี (ท่านบันทึกเอง)

หลวงป๋าพูดถึงการถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

หลวงพ่อวัดปากน้ำเล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด

ทำไมผมถึงเชื่อมั่นในอานุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

อมตะวาทะ พระมงคลเทพมุนี (หนังสือ)