หลวงป๋าพูดถึงการถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

หลวงพ่อวัดปากน้ำเล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด

ทำไมผมถึงเชื่อมั่นในอานุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

อมตะวาทะ พระมงคลเทพมุนี (หนังสือ)

หนังสือเทศนาต่างเรื่องของพระมงคลเทพมุนี

หลวงปู่โต๊ะ หลวงปู่สด

“อุปสรรคในการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ในสมัยหลวงพ่อสดยังมีชีวิตอยู่”

พระสนั่น สาราศรัย หรือ ขนฺติโกภิกขุ ผู้เป็นสัทธิวิหาริก ของหลวงพ่อ ได้เขียนเล่าไว้ว่า

มีภาพข้าก็ไม่อดหรอกว๊ะ

ทำไมมงคลวัตถุที่สำเร็จด้วยวิชชาธรรมกายชั้นสูงจึงสามารถกันผลกระทบที่เกิดจากคราสได้ ?

หนังสือมรรคผลพิสดาร

เรื่องของคุณประหยัด กาญจนประเสริฐ

หลวงปู่สดช่วยชีวิตเจ้าของบ่อทรายราชบุรี

หลวงพ่อสด สอนวิชาพระธรรมกายให้ “ตาอิน เทวดา”

นาทีวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว เขาจะค่อยๆดีขึ้น

ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

เรื่องเล่าจาก

รูปหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ความรู้สึกก่อนหลวงป๋าท่านจะละสังขาร โดย หลวงตาอู๋

วันที่ข้าพเจ้าลืมมิได้ นับได้ว่าเป็นวันพลิกชะตาชีวิตทีเดียว

มะเร็งที่ขาวิบากกรรมทำกับไก่

นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้จักร้องไห้ น้ำตาคลอเบ้า…

ที่จะละ กามได้ ต้องเข้าฌานเข้าปฐมฌานเสีย กามทำอะไรเราไม่ได้

หลวงตาวาสใช้วิชาธรรมกายเรียกทรัพย์

วาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?