Posted in หลวงปู่สด

เรื่องของคุณประหยัด กาญจนประเสริฐ

เรื่องของคุณประหยัด กาญจน…

อ่านต่อ
Posted in หลวงปู่สด

หลวงปู่สดช่วยชีวิตเจ้าของบ่อทรายราชบุรี

✨หลวงปู่สดช่วยชีวิ…

อ่านต่อ
Posted in พระเกจิอาจารย์ หลวงปู่สด

หลวงพ่อสด สอนวิชาพระธรรมกายให้ “ตาอิน เทวดา”

หากกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์…

อ่านต่อ
Posted in หลวงปู่สด

นาทีวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว เขาจะค่อยๆดีขึ้น

คุณพนม พ่วงภิญโญ อดีตผู้พ…

อ่านต่อ
Posted in หลวงปู่สด

ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

ขณะที่กำลังคิดหาวิธีการขอ…

อ่านต่อ
Posted in หลวงปู่สด

เรื่องเล่าจาก

เรื่องเล่าจาก ‘คุณค…

อ่านต่อ
Posted in หลวงปู่สด หลวงป๋า

รูปหลวงพ่อวัดปากน้ำ

..นิทานยามเช้า.. กาลครั้ง…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงปู่สด

วันที่ข้าพเจ้าลืมมิได้ นับได้ว่าเป็นวันพลิกชะตาชีวิตทีเดียว

๙ กันยายน ๒๕๒๗ วันที่ข้าพ…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงปู่สด

มะเร็งที่ขาวิบากกรรมทำกับไก่

“คุณลุงสายัณห์ ศรีธนชัย” …

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงปู่สด

นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้จักร้องไห้ น้ำตาคลอเบ้า…

ขณะที่นั่งมองรูปหลวงพ่อบน…

อ่านต่อ