สายปฏิบัติ​ธรรม​วิชชา​ธรรมกาย​ให้รู้จักหลักอย่างนี้ ทางเป็นจริงของพุทธศาสนา เป็นอย่างนี้

วันวิสาขบูชา และมาฆบูชา วัดปากน้ำภาษีเจริญ

สมณบริขาร หลวงพ่อวัดปากน้ำ

อวิชชา เป็นมูลรากฝ่ายเกิด หรือที่เรียกว่าสมุทัย

ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรม

ลักไม่ได้ ปล้นไม่ได้

ในสมัยก่อน…ที่วัดปากน้ำ..มีงูชุกชุมมาก

เทวดาเขาให้

เรื่องเล่าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

หลวงพ่อวัดปากน้ำเทศนาเรื่องกฐิน

กายสิทธิ์ โดยคุณยายอาจารย์ตรีธา เนียมขำ

พระนิพพานธาตุ(สรีระ)พระพุทธเจ้าติกฺขักขะ

กองทัพธรรม ทหารอย่าหนีทัพ หลวงป๋า

พระของหลวงพ่อสด

กายสิทธิ์ ที่สุดวิเศษที่สุดในวิชชาธรรมกาย

หากต้องการบุญก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหล

พระปรมัตถ์อกุศลจิต

หลวงพ่อไม่ยินดีในการออกไปนอกวัด

“สัม มา อะ ระ หัง”

เล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด

เรื่องการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

เมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นของเราอยู่

อย่าไปหลงเชื่อตามกิเลสของผู้ใด

เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา

การเข้าถึงได้ดังนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สัมโพชฌงค์

มีขบวนแห่มารับก่อนดับจิต

ทางบริสุทธิ์เฉพาะต้องไปเส้นเดียว สายเดียว รอยเดียวเท่านั้น

หลวงสดพ่อมีแต่ให้ โดยพรทิพย์ หุ่นแก้ว

มีคนไปถามหลวงพ่อวัดปากน้ำ ว่านายกรัฐมนตรีกับในหลวง ในอดีตสร้างบุญมาอย่างไร

พระของขวัญ ฯ ในยุคต้นๆ

อะไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจอย่านำมาเข้ากลาง