เจริญภาวนาใจสงบหยุดชั่วขณะจิตเดียว
อานิสงส์นับประมาณไม่ได้

พิธีเททองหล่อสมเด็จพระธรรมกายสุวรรณรังสีปฐมภูมิโพธิญาณ หน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว พระประธาน ชั้น ๑ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น

เรื่องของการทำวิชชานั้น หลวงพ่อให้ทำวิชชาแก้เภทภัยของประเทศ และรักษาโรค

พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆในพระนิพพานเป็น

ทำไมผมถึงเชื่อมั่นในอานุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติธรรม ชาวคริสต์ผู้ปฏิบัติธรรมจริงจัง ก็ถึงธรรมกายได้

สามเณรกัมปนาท เขมดำรง

ดร.บาร์ตัน เซนเซนิก

พระใบฎีกาวอลเทอร์ อุตฺตมปญฺโญ น.ธ.โท วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

พระมาโปรด

ประสบการณ์ ความประทับใจ พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์

ธาตุกายสิทธิ์ คือ ธาตุส่วนหยาบที่มีกายสิทธิ์ชั้นยอดอาศัยซ้อนภพอยู่ ณ ภายใน กายสิทธิ์แต่ละชนิดก็มีบารมี และอานุภาพแตกต่างกันออกไป

ขออนุญาตเล่าเรื่องหลวงป๋าครับ หลวงป๋าท่านมีตาทิพย์หูทิพย์

ดวงแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อัญเชิญเสด็จมาด้วยวิชาธรรมกาย

พระธรรมกายชัยมงคล พระคู่บารมีพระประธานเบื้องขวาองค์ ที่ ๑

ข้าพเจ้ามีความศรัทธาในองค์หลวงปู่ มีโอกาสร่วมบุญผ่านวัดหลวงพ่อสด

พระของขวัญรุ่นสมบัติสุข

บุคคลใดแสวงหาวัตถุมงคลชั้นยอดผมแนะนำรุ่นนี้

แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย แม่ชีวัดปากน้ำ

พระผงสันติสุข (พระพุทธสันติสุโขบรมพุทธเจ้า)

พระปิดตาสี่กรหลวงปู่เทพโลกอุดรปลุกเสก ขึ้นที่กรุวังหน้า

ขออนุญาตเล่าเรื่องหลวงป๋าเรื่องนึงครับ

อยากจะมีพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ที่บ้านบ้าง จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่วัด

ใจมันมีแต่ออกไปนอกตัวอยู่เสมอ เลยหยุดไม่เป็น

คุยกับเด็กคนนึง เลยเอามาฝาก

หลวงป๋าเคยพูดถึงยายชีจันขนนกยูงว่าคนนี้เก่งนะ

ญาณทัศนะของหลวงป๋าแจ่มใสชัดเจนขนาดไหน

ศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลย

หลวงป๋าท่านสั่งให้จดเอาไว้

อยู่กับหลวงป๋าต้องตาดีๆ

รัศมีแห่งบุญจากนับถือต่างศาสนาจนมาปฏิบัติธรรม เข้าถึงธรรมกายที่สุดละเอียด