ทำบุญมหาเจดีย์สมเด็จ

พระพุทธชัยมงคลไพลดำ

อานุภาพพระของขวัญวัดปากน้ำ

จำได้ไม่เคยลืมเลือน

การบําเพ็ญบารมีด้วยการเจริญภาวนาวิชชา ธรรมกายชั้นสูง สะสางธาตุธรรม

จากความทรงจำคุณยายฉลวย สมบัติสุข

วิญญาณกตัญญู

สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลวงพ่อสด

ประสบการณ์จากพระของขวัญวัดหลวงพ่อ โดย ปรีชา เอกอรัญพงษ์

อาจารย์รูปนี้ได้รับบารมีมาจากเบื้องบนซึ่งทรงคุณค่าสูงสุด

ในสมัยก่อน…ที่วัดปากน้ำ..มีงูชุกชุมมาก

ประคำธาตุกายสิทธิ์เทพประทานกับพระทิเบต

รอดมาได้เพราะอานุภาพของพระกริ่ง สัมมาอะระหังของวัดหลวงพ่อสด

เหรียญเสก 100 วัน : 1 องค์ ต่อ 9 องค์ โดย หลวงตาอู๋

ระเบิดหล่นมาที่บ้านแม่แฟน1ลูกคือไม่ระเบิดครับแม่แฟนเลยนึกถึง คตขนุน

ตอนคุณยายฉลวย สมบัติสุขยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดี

หลวงพ่อภาวนา ดับดาวได้

ใช้ธรรมกายดูหวย

พระที่ผมห้อยคอ

ทองเทวดา รูปเรือ

เป็นประสาทน่ะ ก็เพราะว่าปฏิบัติเพี้ยนผิดทาง

ใช้กายมนุษย์พิเศษ (ต่อ)

เหล็กไหล (ดูที่มาดีๆ)

พระบูชาวัดหลวงพ่อสด พระพุทธและจักรพรรดิ

มรดกชิ้นสุดท้ายของ..หลวงปู่โต๊ะ (สอนภาวนา)

กายสิทธิ์ โดยคุณยายอาจารย์ตรีธา เนียมขำ

ธาตุกายสิทธิ์ต้องห้าม

ท่านเป็นอสังขตธรรมไม่มีสังขารปรุงแต่ง ท่านเป็นทิพย์ธรรมที่บริสุทธิ์

พระปางอธิฐานฤทธิ์

กองทัพธรรม ทหารอย่าหนีทัพ หลวงป๋า

เล่าเรื่องการสร้างเจดีย์สมเด็จ

ว่าด้วยเรื่องของจักร