ดวงแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อัญเชิญเสด็จมาด้วยวิชาธรรมกาย

พระธรรมกายชัยมงคล พระคู่บารมีพระประธานเบื้องขวาองค์ ที่ ๑

ข้าพเจ้ามีความศรัทธาในองค์หลวงปู่ มีโอกาสร่วมบุญผ่านวัดหลวงพ่อสด

บุคคลใดแสวงหาวัตถุมงคลชั้นยอดผมแนะนำรุ่นนี้

แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย แม่ชีวัดปากน้ำ

พระผงสันติสุข (พระพุทธสันติสุโขบรมพุทธเจ้า)

พระปิดตาสี่กรหลวงปู่เทพโลกอุดรปลุกเสก ขึ้นที่กรุวังหน้า

ขออนุญาตเล่าเรื่องหลวงป๋าเรื่องนึงครับ

อยากจะมีพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ที่บ้านบ้าง จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่วัด

ใจมันมีแต่ออกไปนอกตัวอยู่เสมอ เลยหยุดไม่เป็น

คุยกับเด็กคนนึง เลยเอามาฝาก

หลวงป๋าเคยพูดถึงยายชีจันขนนกยูงว่าคนนี้เก่งนะ

ญาณทัศนะของหลวงป๋าแจ่มใสชัดเจนขนาดไหน

ศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลย

หลวงป๋าท่านสั่งให้จดเอาไว้

อยู่กับหลวงป๋าต้องตาดีๆ

รัศมีแห่งบุญจากนับถือต่างศาสนาจนมาปฏิบัติธรรม เข้าถึงธรรมกายที่สุดละเอียด

บทสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ได้ “วิชชาธรรมกาย”

พระพุทธจักรพรรดิ

หลวงพ่อเคยสอนว่า ……การเดินวิชชาที่ส่วนสมถะ ที่ไม่ก้าวหน้า ~ไปไม่ถึงไหน ? เดินหน้า ถอยหลัง. อยู่อย่างนั้น ไม่พัฒนา

พระของขวัญ เปลี่ยนสี

หลวงปู่ต้นกัปป์

ประสบการณ์ สามเณรปราโมทย์

รูปปั้นงู หน้าประตูวัดหลวงพ่อสด

ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล

เล่าเรื่องผลการปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม หาที่พึ่ง ตัวตนอันประเสริฐ ที่แท้จริง

กำเนิดทุคติของนักบอก ใบ้หวยเบอร์

ประสบการณ์วิชชาธรรมกาย. โดย นุชจรีย์ สุนทรวรรณ

หลวงปู่หมุน ตอน 16 ฆราวาสสายปู่ดู่ นั่งไปพบเรื่องแปลกที่วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี

วันที่ข้าพเจ้าลืมมิได้ นับได้ว่าเป็นวันพลิกชะตาชีวิตทีเดียว

มะเร็งที่ขาวิบากกรรมทำกับไก่