สนธนาธรรม กับ บุคคลต้นยุค

หลวงป๋าไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สกลนคร

ขอเลือกองค์ในตำนาน รุ่นเทพนิมิต

หลวงป๋าไม่ทิ้งลูกศิษย์

หลวงป๋าเล่าถึงเหล็กไหล

พระอรหันต์จกบาตรกับหลวงปู่สรวง

หลวงป๋า นำผู้ปฏิบัติไปดูนรก- สวรรค์หลวงป๋า

ถ้าผู้เจริญภาวนาเข้าถึงฝ่ายพระ ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

ผู้ทุศีลหรือผู้ใจบาปหยาบช้ามักประพฤติชั่วมีกายทุจริต

แล้วกสิณแบบอื่นๆเขาทำกันยังไงบ้างครับหลวงป๋า

คุณวิเศษที่มีอยู่ในตนของหลวงป๋า

เคยมีโยมเอาข้าวสารมาถวายวัด1กระสอบ หลวงป๋าท่านบอกให้เอาไปไว้ที่โรงครัว

สายฤทธิ์ อภิญญา

หลวงพ่อครับถ้าเราจะสอนให้คนปฏิบัติในวิชชาธรรมกายได้หรือไม่ครับ มีสิทธิอำนาจในการสอนหรือไม่ครับ

พระกริ่งสัมมาอรหัง องค์ใหญ่(กฐิน 2565)

เวลาที่อยู่กับหลวงพ่อ(อุบล)ตามลำพัง

ชาวเนเธอร์แลนด์เข้าถึงธรรมกาย

ได้นิมิตฝันว่า อยู่กับหลวงป๋า

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

หลวงป๋าและหลวงปู่วีระ ท่านเคยพูดถึง เขานางพันธุรัตน์

มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ปรารภความเพียร

มีขบวนแห่มารับก่อนดับจิต

ต่างศาสนาเข้าถึงธรรมกาย

พิธีผูกพัทธสีมาวัดหลวงพ่อสดนี้ ถือเอา“ ฤกษ์สะดวก”

พึงมีสติสังวรระวังว่า

ความอดใจ อดจนกระทั่งใจหยุด

สถานที่แห่งนี้ ไม่มีการพยากรณ์

ใช้ธรรมกายดูหวย

พึงปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลส

การทําวิชชาเพื่อแก้และเก็บอวิชชาของภาคมาร

หลับตาก็เห็นพระ ลืมตาก็เห็นพระ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก