พระพุทธจักรพรรดิ

หลวงพ่อเคยสอนว่า ……การเดินวิชชาที่ส่วนสมถะ ที่ไม่ก้าวหน้า ~ไปไม่ถึงไหน ? เดินหน้า ถอยหลัง. อยู่อย่างนั้น ไม่พัฒนา

พระของขวัญ เปลี่ยนสี

หลวงปู่ต้นกัปป์

ประสบการณ์ สามเณรปราโมทย์

รูปปั้นงู หน้าประตูวัดหลวงพ่อสด

ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล

เล่าเรื่องผลการปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม หาที่พึ่ง ตัวตนอันประเสริฐ ที่แท้จริง

กำเนิดทุคติของนักบอก ใบ้หวยเบอร์

ประสบการณ์วิชชาธรรมกาย. โดย นุชจรีย์ สุนทรวรรณ

หลวงปู่หมุน ตอน 16 ฆราวาสสายปู่ดู่ นั่งไปพบเรื่องแปลกที่วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี

วันที่ข้าพเจ้าลืมมิได้ นับได้ว่าเป็นวันพลิกชะตาชีวิตทีเดียว

มะเร็งที่ขาวิบากกรรมทำกับไก่

นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้จักร้องไห้ น้ำตาคลอเบ้า…