สายฤทธิ์ อภิญญา

หลวงพ่อครับถ้าเราจะสอนให้คนปฏิบัติในวิชชาธรรมกายได้หรือไม่ครับ มีสิทธิอำนาจในการสอนหรือไม่ครับ

พระกริ่งสัมมาอรหัง องค์ใหญ่(กฐิน 2565)

เวลาที่อยู่กับหลวงพ่อ(อุบล)ตามลำพัง

ชาวเนเธอร์แลนด์เข้าถึงธรรมกาย

ได้นิมิตฝันว่า อยู่กับหลวงป๋า

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

หลวงป๋าและหลวงปู่วีระ ท่านเคยพูดถึง เขานางพันธุรัตน์

มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ปรารภความเพียร

มีขบวนแห่มารับก่อนดับจิต

ต่างศาสนาเข้าถึงธรรมกาย

พิธีผูกพัทธสีมาวัดหลวงพ่อสดนี้ ถือเอา“ ฤกษ์สะดวก”

พึงมีสติสังวรระวังว่า

ความอดใจ อดจนกระทั่งใจหยุด

สถานที่แห่งนี้ ไม่มีการพยากรณ์

ใช้ธรรมกายดูหวย

พึงปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลส

การทําวิชชาเพื่อแก้และเก็บอวิชชาของภาคมาร

หลับตาก็เห็นพระ ลืมตาก็เห็นพระ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

แม่ชีในโรงงานทำวิชชา ตอบปัญหาธรรมะ

โอวาทของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

คติพจน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติธรรม

ภาวนาเบื้องต้น

วิธีตรวจจักรวาล ภพ 3 และโลกันต์

คำบูชาพระกัมมัฏฐาน

วิชชาธรรมกาย

ธรรมกาย

เจริญภาวนาใจสงบหยุดชั่วขณะจิตเดียว อานิสงส์นับประมาณไม่ได้

พิธีเททองหล่อสมเด็จพระธรรมกายสุวรรณรังสีปฐมภูมิโพธิญาณ หน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว พระประธาน ชั้น ๑ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น

เรื่องของการทำวิชชานั้น หลวงพ่อให้ทำวิชชาแก้เภทภัยของประเทศ และรักษาโรค