Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

ประสบการณ์ สามเณรปราโมทย์

ถ้าจะมีประสบการณ์ที่ประทั…

อ่านต่อ
Posted in ธรรมะดีๆ ประสบการณ์ธรรมะ

รูปปั้นงู หน้าประตูวัดหลวงพ่อสด

หลวงป๋าเคยบอกไว้ ครับ มีห…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

เล่าเรื่องผลการปฏิบัติธรร…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

ปฏิบัติธรรม หาที่พึ่ง ตัวตนอันประเสริฐ ที่แท้จริง

องค์หลวงป๋า องค์ท่านว่า ก…

อ่านต่อ
Posted in ธรรมะดีๆ ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า

กำเนิดทุคติของนักบอก ใบ้หวยเบอร์

เมื่อประมาณปลายปี ๒๕๑๕ คุ…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ

ประสบการณ์วิชชาธรรมกาย. โดย นุชจรีย์ สุนทรวรรณ

ประสบการณ์วิชชาธรรมกาย. โ…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

หลวงปู่หมุน ตอน 16 ฆราวาสสายปู่ดู่ นั่งไปพบเรื่องแปลกที่วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงปู่สด

วันที่ข้าพเจ้าลืมมิได้ นับได้ว่าเป็นวันพลิกชะตาชีวิตทีเดียว

๙ กันยายน ๒๕๒๗ วันที่ข้าพ…

อ่านต่อ
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงปู่สด

มะเร็งที่ขาวิบากกรรมทำกับไก่

“คุณลุงสายัณห์ ศรีธนชัย” …

อ่านต่อ