พระไพรดำของวัดหลวงพ่อสด จ.ราชบุรี

พระเบญจภาคีเนื้อพญาเหล็กชุดนี้ เป็นพระยุคที่สอง

หลวงป๋า & อานุภาพ ธาตุกายสิทธิ์

คตขนุนยุคแรก(2551-2555) และยุคหลัง(2556-2560)

นานา “คด” เล่นยาก แต่คนอยากเล่น โดย ป๋อง สุพรรณ

พระของขวัญจริงๆต้องรับจากมือหลวงพ่อ ถ้าคนได้มา มาให้ต่อก็จะไม่มีพุทธคุณ….จริงไหม

พระอุ้มบาตร ขอทุกครั้ง พระจะเมตตาให้ทุกครั้ง (อรหันตร์จกบาตร)

พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล

พระกริ่งทองคำสะดือทะเล

รุ่นนวกะ 2553

รถก็พลิกคว่ำทันทีและกลิ้งต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า 3-4 ตลบ

เหรียญอุดมมงคล

คาถา หลวงป๋าที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

ทองเทพประทาน (ทองเทวดา)

พระของขวัญและวัตถุมงคลของวัดหลวงพ่อสดฯ รุ่นใดบ้างครับที่ “เดินวิชชาเป็น”?

ศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลย

เรียนถามหลวงป๋าเรื่องการทำวิชชาพระของขวัญว่าตามสายวิชชาธรรมกาย สมัยก่อนต้องทำวิชชาตลอดสามเดือนจึงนำพระออกให้ญาติโยมทำบุญแต่ของหลวงป๋าปัจจุบันนี้

ภาพหุ่นเทียนพระชัยวรมัน และพระกริ่งเนื้อพญาเหล็ก ของวัดหลวงพ่อสด

ความทรงจำ

พระเครื่อง พระครูเทพโลกอุดร

พระนั่งเมืองเนื้อวัชรธาตุ

พระพญาเหล็กยุคแรก ของหลวงป๋า จะไม่มียันต์พุฒซ้อน

เป็น​ที่มาของพระประจำตัว

เล่าประสบการณ์พระของขวัญ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ปืนยิงไม่ออก พระพุทธชัยมงคล รุ่นมหามงคลเศรษฐี

รุ่นที่หลวงป๋าภูมิใจ

ว่าจะไม่เขียนแล้วแต่ก็อดเขียนถึงไม่ได้ โดย หลวงตาอู๋

พระหายไปแล้ว !!! ท่านมาอยู่บนหมอนแล้ว

คดขนุน วัดหลวงพ่อสด

การเกิดหรือกําเนิดของพระธาตุกายสิทธิ์เทพประทาน พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” หรือ “พระพุทธชัยมงคล”และ “กําไลสิทธิโชค”

หลวงพ่อเคยสอนว่า ……การเดินวิชชาที่ส่วนสมถะ ที่ไม่ก้าวหน้า ~ไปไม่ถึงไหน ? เดินหน้า ถอยหลัง. อยู่อย่างนั้น ไม่พัฒนา

พระ ~ กายสิทธิ์