พระกริ่งสัมมาอรหัง องค์ใหญ่(กฐิน 2565)

มั่นใจเสมอ กับพระอรหันต์จกบาตร

รูปแบบพระชัยวรมัน

วชิราวุธ วัดหลวงพ่อสด

พระไพรดำ บอกตามตรง ฟันธงว่ายืนยันด้วยสายตาไม่ได้ +จำนวนสร้าง

พระชัยวรมันสามฤทธิ์ มีจำนวนสร้างไม่กี่สิบองค์

พระไพรดำหนึ่งองค์ มีเทวดาระดับฤาษีผู้ทรงฌาณคอยรักษา

รูปหล่อรุ่นแรก ของพระราชพรหมเถร

ไม่ต้องเสาะหาครับ ถึงเวลาพระของขวัญเดินทางมาหาเอง

กริ่งสัมมาอะระหังเนื้อเงิน

รูปเหมือนหลวงป๋ารุ่นนี้มีธาตุธรรมหลวงป๋าทุกองค์

พระพิมพ์อธิษฐานฤทธิ์(พนมมือ)หลวงปู่เทพโลกอุดร

พระกลางเที่ยง ล้วงในบาตร

รูปหล่อพระเทพญาณมงคล วิ. (หลวงป๋า) 2558

ความเกี่ยวข้องระหว่างท้าวเวสสุวัณกับวัดหลวงพ่อสด

ผ้ายันต์ วัดหลวงพ่อสด

การอัญเชิญพญาเหล็ก ให้สำเร็จเป็นพระกริ่ง

ป๋าถามว่าได้พระป๋าบ้างยัง

พระชัยวรมันของหลวงป๋าฟาดรุ้งกินน้ำขาด

พระของขวัญ ฯ ในยุคต้นๆ

พระพุทธปางประทานพรซุ้มเรือนแก้ว

เหรียญตะกรุด พระภาวนาโกศลเถร ( วีระ คณุตฺตโม)

พระผงพิมพ์เม็ดกระดุม

มีพลังของโชคลาภสูง ทำให้เข้าถึงธาตุธรรมได้ง่าย

ช้างแก้ว หลวงป๋า

เหรียญปั้ม พระภาวนาโกศลเถร

คณะพระนวกะจัดทำถวายหลวงป๋า

เจ้าแม่พญาเหล็กจากชั้นบรรยากาศลงบาตร

พระพุทธชัยมงคล และพระจักรพรรดิชัยมงคล เนื้อกากยายักษ์

รุ่นบรรจุกรุผนังหลังพระอุโบสถ

วิวัฒนาการหุ่นขี้ผึ้งหลวงป๋า

พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคลและพระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว รุ่น อายุวัฒนมงคล 84 ปี หลวงป๋า