พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญ รุ่น “สันติสุข”

#พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญ รุ่น “สันติสุข”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน (วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ มณฑลพิธี (ชั้น ๓) ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐
โดย อ่านเพิ่มเติม พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญ รุ่น “สันติสุข”

พระขรรค์เหล็กไหล

พระขรรค์เหล็กไหล (เทพศาสตราวุธ) อ่านเพิ่มเติม พระขรรค์เหล็กไหล

เหรียญสันติสุข วัดหลวงพ่อสด สร้างปี 2550

เหรียญสันติสุขเหรียญสันติสุข

เหรียญสันติสุข วัดหลวงพ่อสด สร้างปี 2550

เหรียญรุ่นสันติสุข ทำพิธีพุทธาภิเษก ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2550 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นองค์ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย อ่านเพิ่มเติม เหรียญสันติสุข วัดหลวงพ่อสด สร้างปี 2550

พระปากน้ำ รุ่น5

พระปากน้ำ รุ่น5  หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปี2527 พระรุ่นนี้มีทั้งหมด 5 พิมพ์ ได้แก่
1. พิมพ์หน้าเชียงแสน
2. พิมพ์หน้าสุโขทัย สังฆาฏิมีขอบ
3. พิมพ์หน้าสุโขทัย สังฆาฏิแบน
4. พิมพ์หน้าอู่ทอง
5. พิมพ์หน้ารัตนโกสินทร์

เหรียญรุ่นดับไฟใต้

เหรียญพระภาวนาวิสุทธิคุณ (หลวงป๋า) รุ่นดับไฟใต้ ปี 2547

เล่าเรื่อง เหรียญดับไฟใต้ เล่าโดยคุณเก้า @Preecha Ekaranpong อ่านเพิ่มเติม เหรียญรุ่นดับไฟใต้

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำ และพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์…แตกต่างกันหรือไม่

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำ และพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์…แตกต่างกันหรือไม่ ?

โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์…ที่สร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน หรือ คณะเดียวกัน
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ…เหมือนกัน หรือพอๆกัน ทุกรุ่น ทุกพิมพ์

เว้นแต่ในบางรุ่น…พระผู้สร้างจะเน้นความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ บางประการ
เป็นพิเศษ ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเป็นพิเศษในบางประการ
ที่พระผู้สร้างอธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าทับทวีในเรื่องนั้นๆ เช่นว่า อ่านเพิ่มเติม ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำ และพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์…แตกต่างกันหรือไม่