Posted in พระราชพรหมเถร อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

เหรียญหลวงพ่อสดรัตนะ๗

แจกงานมุทิตาสักการะอายุวั…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พญาเหล็กสามารถส่งเสริมการปฎิบัติและเข้าถึง

มีข้อที่น่าสังเกตว่า 1. “…

Continue Reading
Posted in อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

านุภาพพระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคลเนื้อทองเทพประทาน และ ดวงแก้วพญาเหล็กสีเมฆพัตร

ศร สิทธิโชค 9 ธันวาคม 201…

Continue Reading
Posted in อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พระผงธรรมกายพิมพ์จันทร์ลอย

พระผงธรรมกายพิมพ์จันทร์ลอ…

Continue Reading
Posted in อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้ว ธาตุกายสิทธิ์เมฆพัด

พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้วธ…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

ทำวิชชาพระของขวัญว่าตามสายวิชชาธรรมกาย

วันนี้ได้กราบเรียนถามหลวง…

Continue Reading
Posted in อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พิธีอธิษฐานจิต พระของขวัญวัดหลวงพ่อสด วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

พิธีอธิษฐานจิตเป็นทางการ …

Continue Reading
Posted in อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

อาจารย์ตรีธา เล่าเรื่อง “กายสิทธิ์”

อาจารย์ตรีธา เล่าเรื่อง “…

Continue Reading
Posted in อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญ รุ่น “สันติสุข”

#พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งแล…

Continue Reading
Posted in อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พระขรรค์เหล็กไหล

พระขรรค์เหล็กไหล (เทพศาสต…

Continue Reading