Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

ระพุทธแกะจากหินรัตนชาติ (กายสิทธิ์ยุคต้นๆ)

หยุด ใน หยุด เป็นสำคัญ … …

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พระหยก สมัยเมื่อทอดผ้าป่า สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

พระหยก สมัยเมื่อทอดผ้าป่า…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

เหรียญภัตราหาร

รุ่นนี้ถ้าใครเป็นศิษย์รุ่…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

หยก ในส่วนของวิชชาธรรมกาย ถือว่าเป็นรัตนะชาติ ที่มีกายสิทธิ์ อย่างยอดเยี่ยม

หยก …ประคำหยก เส้นนี้หลวง…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

หินน้ำ หินอาเกต

หินน้ำ หินอาเกต เป็นหินรั…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

เรื่องพระของขวัญ รุ่นต่างๆ

อันดับ 1 ซ้อนวิชชา สมัย ห…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

เล่าเรื่องการเสาะหาพระที่ซ้อนวิชชาธรรมกาย

ผมอยากหาพระเครื่องที่ปลุก…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

หลวงตาอึดอัดใจ

หลวงตาอึดอัดใจขอชี้แจงเรื…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

อานุภาพพระกริ่งสัมมาอะระหัง

เรื่องเก่าขอนำมาอัพเดทอีก…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงตาอู๋

แก้วโอสถของท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์

นี่คือลูกแก้วโอสถของท่านห…

อ่านต่อ