คาถา หลวงป๋าที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

ทองเทพประทาน (ทองเทวดา)

พระของขวัญและวัตถุมงคลของวัดหลวงพ่อสดฯ รุ่นใดบ้างครับที่ “เดินวิชชาเป็น”?

ศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลย

เรียนถามหลวงป๋าเรื่องการทำวิชชาพระของขวัญว่าตามสายวิชชาธรรมกาย สมัยก่อนต้องทำวิชชาตลอดสามเดือนจึงนำพระออกให้ญาติโยมทำบุญแต่ของหลวงป๋าปัจจุบันนี้

ภาพหุ่นเทียนพระชัยวรมัน และพระกริ่งเนื้อพญาเหล็ก ของวัดหลวงพ่อสด

ความทรงจำ

พระเครื่อง พระครูเทพโลกอุดร

พระนั่งเมืองเนื้อวัชรธาตุ

พระพญาเหล็กยุคแรก ของหลวงป๋า จะไม่มียันต์พุฒซ้อน

เป็น​ที่มาของพระประจำตัว

เล่าประสบการณ์พระของขวัญ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ปืนยิงไม่ออก พระพุทธชัยมงคล รุ่นมหามงคลเศรษฐี

รุ่นที่หลวงป๋าภูมิใจ

ว่าจะไม่เขียนแล้วแต่ก็อดเขียนถึงไม่ได้ โดย หลวงตาอู๋

พระหายไปแล้ว !!! ท่านมาอยู่บนหมอนแล้ว

คดขนุน วัดหลวงพ่อสด

การเกิดหรือกําเนิดของพระธาตุกายสิทธิ์เทพประทาน พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” หรือ “พระพุทธชัยมงคล”และ “กําไลสิทธิโชค”

หลวงพ่อเคยสอนว่า ……การเดินวิชชาที่ส่วนสมถะ ที่ไม่ก้าวหน้า ~ไปไม่ถึงไหน ? เดินหน้า ถอยหลัง. อยู่อย่างนั้น ไม่พัฒนา

พระ ~ กายสิทธิ์

เม็ดเหล็กไหลที่ป๋าจะเอาไปใส่ในพระกริ่งสัมมาอะระหัง

พระของขวัญ เปลี่ยนสี

ภาพคตขนุนเม็ดที่ผ่าพิสูจน์

พระของขวัญ รุ่นไหน ดีที่สุด

อารมณ์ขันเรื่อง…กายสิทธิ์…ของหลวงพ่อภาวนาฯ

พระผงพระของขวัญ ฯ ยุคต้น ซุ้มปราสาท

พระพุทธแกะจากหินรัตนชาติ (กายสิทธิ์ยุคต้นๆ)

พระหยก สมัยเมื่อทอดผ้าป่า สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

เหรียญภัตราหาร

หยก ในส่วนของวิชชาธรรมกาย ถือว่าเป็นรัตนะชาติ ที่มีกายสิทธิ์ อย่างยอดเยี่ยม

หินน้ำ หินอาเกต

เรื่องพระของขวัญ รุ่นต่างๆ